สัดส่วนจำนวนประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน ปี 2558

กองบรรณาธิการ TCIJ 29 ม.ค. 2560 | อ่านแล้ว 5840 ครั้ง


ข้อมูลจาก 'รายงานทรัพยากรสาธารณสุข สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข' ใน 'ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต' ระบุถึงสัดส่วนจำนวนประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน (เฉลี่ยทั้งประเทศ) ในปี 2558 มีดังนี้ จำนวนประชากร 2,035 คนต่อแพทย์ 1 คน, จำนวนประชากร 9,352 คนต่อทันตแพทย์ 1 คน, จำนวนประชากร 5,317 คนต่อเภสัชกร 1 คน, จำนวนประชากร 436 คนต่อพยาบาลวิชาชีพ 1 คน และจำนวนประชากร 9,716 คนต่อพยาบาลเทคนิค 1 คน

 

ที่มาภาพประกอบหน้าแรก: DarkoStojanovic (CC0)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: