บริษัทเบียร์ฟ้องร้องสหพันธ์แรงงานหลังรณรงค์ช่วย ‘สาวเชียร์เบียร์’ ที่กัมพูชา

แปลและเรียบเรียงโดย พัชณีย์ คำหนัก 29 เม.ย. 2560 | อ่านแล้ว 1324 ครั้ง

บริษัทเบียร์ฟ้องร้องสหพันธ์แรงงานหลังรณรงค์ช่วย ‘สาวเชียร์เบียร์’ ที่กัมพูชา

บริษัทลูกของ ‘คาร์ลสเบิร์ก’ เบียร์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกดำเนินคดีกับสหพันธ์แรงงานกัมพูชา หลังพยายามเรียกร้องให้บริษัทรับกลับพนักงานเชียร์เบียร์ที่ถูกเลิกจ้างเมื่อปีที่แล้วจากการต่อต้านสภาพการจ้างงานที่เลวร้าย ที่มาภาพ: Twitter/IUF (@IUFglobal)

บริษัท แคมบรู (Cambrew) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ ‘คาร์ลสเบิร์ก’ (Carlsberg) บริษัทเบียร์ยักษ์ ใหญ่ข้ามชาติกำลังดำเนินคดีกับสหพันธ์แรงงานอาหารเครื่องดื่มและบริการกัมพูชา (Cambodian Food and Service Workers Federation หรือ CFSWF) ที่เป็นสมาชิกกับสหพันธ์แรงงานอาหาร เครื่องดื่ม บริการ โรงแรม ยาสูบและแรงงานภาคเกษตรระหว่างประเทศ (International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations หรือ IUF)  ซึ่งสหพันธ์แรงงานพยายามเรียกร้องการกลับเข้ามาทำงานของพนักงานเชียร์เบียร์ที่ถูกเลิกจ้างเมื่อปีที่แล้วจากการต่อต้านสภาพการจ้างงานที่เลวร้าย  ขณะนี้บริษัท แคมบรู กำลังฟ้องร้องค่าเสียหายจากสหภาพแรงงาน จากการที่พนักงานคลังสินค้านัดหยุดงาน แม้ว่าสหภาพจะไม่ได้สนับสนุนเป็นทางการ

บริษัท แคมบรู จ้างพนักงานเชียร์เบียร์ เพื่อบริการเบียร์ยี่ห้ออังกอร์ (Angkor) ตามร้านอาหาร แข่งขันกับพนักงานเชียร์เบียร์ยี่ห้ออื่นที่ทำงานในร้านอาหารเดียวกัน ทั้งนี้จากการรับรองจรรยาบรรณทางการค้าของการโปรโมทเบียร์โดยเบียร์คาร์ลสเบิร์กและเบียร์ยี่ห้ออื่นในปี 2006 ระบุว่าจะต้องมีการปรับปรุงสภาพการทำงานของพนักงานเชียร์เบียร์ เพราะลักษณะงานมีการเอาเปรียบ กระนั้นจรรยาบรรณทางการค้าก็ไม่ถูกนำไปปฏิบัติ คือบริษัท แคมบรู ได้ขยายชั่วโมงการทำงานในสัญญาจ้างงานเมื่อต้นปี 2016 อีกทั้งยังยกเลิกการลาคลอดและการฝึกอบรม ทำให้พนักงานหญิงอยู่ภายใต้ระบบการจ้างงานระยะสั้นเพื่อหลบเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับให้บริษัทบรรจุพนักงานเป็นประจำเมื่ออายุงานครบ 2 ปีแล้ว

ด้วยเหตุนี้ พนักงานหญิงจึงร่วมกันนัดหยุดงานเพื่อต่อต้านสภาพการทำงานที่เลวร้าย แต่เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการสั่งให้กลับเข้าไปทำงาน ก็ไม่ได้มีการชี้ขาดข้อพิพาท ทำให้พนักงานหญิงจำนวน 12 คนถูกเลิกจ้าง และเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2016 พนักงานเชียร์เบียร์อีก 25 คนก็ถูกเลิกจ้างจากการที่หมดสัญญาจ้างแล้วก็ไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างอีก ในการนัดหยุดงานนี้ มีสมาชิกสหพันธ์แรงงานอาหารฯ เข้าร่วม 13 คน

ก่อนหน้าเมื่อเดือนสิงหาคม 2016 พนักงานคลังสินค้าโรงเบียร์แคมบรู ในเมืองสีหนุวิลล์ (Sihanoukville) นัดหยุดงานทันทีเพื่อต่อต้านการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ขณะนี้บริษัท แคมบรู ฟ้องร้องสหพันธ์แรงงาน IUF เพื่อเรียกค่าเสียหายจากการนัดหยุดงานนี้

หากผู้อ่านเห็นด้วยกับพนักงาน สนับสนุนให้มีการกลับเข้าทำงานและขอให้บริษัทถอนฟ้องสหภาพแรงงานสามารถลงชื่อสนับสนุนได้ที่ >> https://goo.gl/75ygog

 

แปลและเรียบเรียงจาก:
Cambodia: Brewery giant Carlsberg seeks to punish union for defending workers' rights, iufcampaigns.org, 24/4/2017

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ