เผยลำไย จ.ลำพูน ปี 2560 มีผลผลิต 127,934 ตัน ใกล้เคียงปี 2557 ที่มีปัญหาล้นตลาด

กองบรรณาธิการ TCIJ 29 ก.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1963 ครั้ง

เผยลำไย จ.ลำพูน ปี 2560 มีผลผลิต 127,934 ตัน ใกล้เคียงปี 2557 ที่มีปัญหาล้นตลาด

คณะทำงานเพื่อสรุปรายงานสถานการณ์ลำไย จ.ลำพูน ปี 2560 คาดปริมาณผลผลิตลำไยจำนวน 127,934 ตัน ผลผลิตออกสู่ตลาดในเดือน ก.ค. 51,000 ตัน ส.ค. 63,967 ตัน ก.ย. 12,794 ตัน ผลผลิตที่มีปริมาณมากใกล้เคียงปี 2557 ที่มีปัญหาล้นตลาด ที่มาภาพ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมาว่า น.ส.ปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปรายงานสถานการณ์ลำไยจังหวัดลำพูน ปี 2560 จังหวัดลำพูนมีปริมาณผลผลิตลำไย (ในฤดู) ปีการผลิต 2560 จำนวน 127,934 ตัน ผลผลิตออกสู่ตลาดในเดือนกรกฎาคม ร้อยละ 40 (51,000 ตัน) เดือนสิงหาคม ร้อยละ 50 (63,967 ตัน) และเดือนกันยายน ร้อยละ 10 (12,794 ตัน) จากปัญหาผลผลิตที่มีปริมาณมากใกล้เคียงกับปี 2557 ผนวกกับจังหวัดลำพูนเป็นแหล่งการค้าและแปรรูปลำไยแหล่งใหญ่ของภาคเหนือทำให้ลำไยจากพื้นที่ใกล้เคียงไหลเข้าสู่จังหวัดเป็นจำนวนมากในขณะที่ตลาดส่งออกลำไยไปต่างประเทศยังอยู่ในภาวะชะลอตัวทั้งจากตลาดจีนและตลาดอินโด (ยังไม่เปิดโควตานำเข้า) ทำให้ขณะนี้ราคาผลผลิตเริ่มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องวันละ 1-2 บาท ทุกเกรดราคาลำไยรูดร่วง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เกรด AA ราคา 12 บาท เกรด A ราคา 7 บาท เกรด B ราคา 4 บาท และเกรด C ราคา 1 บาท

จากกรณีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เกษตรกรผู้ปลูกลำไยจังหวัดลำพูน ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาราคาลำไยที่ปรับลดลงจึงเข้ายื่นหนังสือกับจังหวัดเพื่อยื่นข้อเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการใดๆ ที่ช่วยให้ราคาลำไยรูดร่วงอยู่ในระดับราคา เกรด AA ราคา 17 บาท เกรด A ราคา 12 บาท เกรด B ราคา 9 บาท ซึ่ง

จังหวัดได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้หรือ Fruit Board ได้รับทราบแล้ว

สถานการณ์การตลาดลำไยส่งออกไปต่างประเทศ ตลาดจีนยังมีการส่งออกบ้างแต่มีปริมาณไม่มากนักเนื่องจากในช่วงนี้ประเทศจีนมีอุณหภูมิสูงจึงทำให้การบริโภคมีไม่มากเท่าที่ควร แต่ในวันนี้ได้รับแจ้งว่าตลาดอินโดได้เปิดโควตานำเข้าแล้วคาดว่าจะทำให้สถานการณ์ราคาลำไยในพื้นที่ปรับตัวดีขึ้น

ส่วนแนวทางการทำงานของคณะทำงาน (War Room) ติดตามสถานการณ์ลำไยจังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุมและหากหัวหน้าหน่วยงานไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้มอบหมายผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมให้ชัดเจนโดยขอให้ผู้ร่วมประชุมแต่ละครั้งเป็นบุคคลเดียวกันเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารจัดการและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมรายชื่อคณะทำงาน ให้มีผู้ประกอบการลำไยอบแห้งและลำไยสดช่อร่วมประชุม มอบหมายสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ประสานผู้ประกอบการลำไยอบแห้ง (นายกสมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือ) และลำไยสดช่อ ร่วมประชุม

วัตถุประสงค์การประชุม War Room เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ลำไยอย่างต่อเนื่องและวางแนวทางการบริหารจัดการให้ทันกับสถานการณ์ รวมถึงการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในเรื่องต่างๆและติดตามงานตามที่ได้รับมอบหมาย

กำหนดจัดการประชุม War Room ทุกวันอังคาร เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน และแนวทางการบริหารจัดการและกระจายลำไยในพื้นที่ ประกอบด้วย จัดการรณรงค์การบริโภคและประชาสัมพันธ์ลำไยคุณภาพของจังหวัดลำพูน จัดคาราวานกระจายลำไย วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน จัดตั้งศูนย์รวบรวมกระจายลำไยลำพูน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: