ชาวเน็ตรณรงค์ 'หยุดโครงการหอชมเมืองกรุงเทพฯ'

กองบรรณาธิการ TCIJ 29 มิ.ย. 2560 | อ่านแล้ว 2473 ครั้ง

ชาวเน็ตรณรงค์ 'หยุดโครงการหอชมเมืองกรุงเทพฯ'

ชาวเน็ตรณรงค์ผ่าน change.org หยุดโครงการ “หอชมเมืองกรุงเทพฯ” ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุน เท่านั้น หลัง ครม.เคาะสร้าง มูลค่า 4.6 พันล้าน บนที่ราชพัสดุ คัดเลือกเอกชนไม่ใช้วิธีประมูล ที่มาภาพ: change.org

มีการรณรงค์ในเว็บไซต์ change.org เรื่อง หยุดโครงการ “หอชมเมืองกรุงเทพฯ” ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุน เท่านั้น โดยระบุว่าเนื่องด้วย วันที่ 27 มิ.ย.นี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเลือกเอกชนก่อสร้าง “หอชมเมืองกรุงเทพฯ” มูลค่า 4.6 พันล้าน บนที่ราชพัสดุ-คัดเลือกเอกชน ไม่ใช้วิธีประมูล (อ่านเพิ่มเติม: ครม.เคาะสร้าง "หอชมเมืองกรุงเทพ" มูลค่า 4.6 พันล้าน บนที่ราชพัสดุ-คัดเลือกเอกชน ไม่ใช้วิธีประมูล)

โดยหลักการแล้วโครงการนี้มีมูลค่าเกินกว่า 1,000 ล้านบาท และเป็นการนำที่ดินของรัฐเข้าไปร่วมดำเนินการโดยตีราคาค่าเช่าระยะ 30 ปีเป็นเงินร่วม ลงทุนกับเอกชนจำเป็นต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556

การที่รัฐบาลอนุมัติโครงการนี้เป็นการขัดต่อหลักธรรมาภิบาล (ม.75) และเป็นการเลือกปฏิบัติ (ม.7) โดยการใช้อำนาจการยกเว้นไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 107/3 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2554

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: