เร่งรื้อถอนสายสื่อสารบนถนนสุขุมวิทเพื่อเตรียมรื้อถอนเสาไฟฟ้าก่อน 10 ธ.ค. 2560 นี้

กองบรรณาธิการ TCIJ 28 พ.ย. 2560 | อ่านแล้ว 889 ครั้ง

เร่งรื้อถอนสายสื่อสารบนถนนสุขุมวิทเพื่อเตรียมรื้อถอนเสาไฟฟ้าก่อน 10 ธ.ค. 2560 นี้

การไฟฟ้านครหลวงร่วมมือกับผู้ประกอบการเร่งรื้อถอนสายสื่อสารบนถนนสุขุมวิททั้ง 2 ฝั่ง รวมระยะทาง 12 กิโลเมตร (ซอยเลขคี่ ซ.1 ถึง 71 และฝั่งซอยเลขคู่ ซ.2 ถึง สามแยกพระโขนง) เพื่อเตรียมรื้อถอนเสาไฟฟ้า คาดแล้วเสร็จภายใน 10 ธ.ค. 2560 นี้

เพจการไฟฟ้านครหลวง (MEA) เปิดเผยเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมาว่านายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธาน พร้อมด้วย นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมกับ กทม. กสทช. สตช. สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ และผู้ประกอบการสายสื่อสาร ร่วมเปิดงาน “กฟน. COUNT DOWN ถนนสุขุมวิทไร้สาย - เสาไฟฟ้า” ตามโครงการมหานครไร้สาย Smart Metro พร้อมเร่งดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 10 ธ.ค. 2560 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ณ บริเวณลานหน้าสวนเบญจสิริ กรุงเทพมหานคร

นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวว่า กฟน. เล็งเห็นถึงอนาคตความก้าวหน้าทันสมัยของมหานครที่ต้องพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ให้มีระบบไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัยตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมือง ถนนสุขุมวิทเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่จำนวนมาก รวมถึงเป็นพื้นที่ที่แสดงถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทย กฟน. จึงได้เตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้ารองรับโดยเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินและจ่ายไฟฟ้าแล้วตั้งแต่ปี 2558 แต่ยังไม่สามารถรื้อถอนเสาไฟฟ้าในพื้นที่ดำเนินโครงการได้เนื่องจากติดปัญหามีสื่อสารของผู้ประกอบการพาดอยู่เสาไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าว และจากในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา ปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังได้กลายเป็นประเด็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยหลังจากที่ บิล เกตส์ มหาเศรษฐีโลกผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ ได้เผยแพร่ภาพสายสื่อสารรกรุงรังผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย จนในปัจจุบัน กฟน. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พร้อมดำเนินการรื้อสายสื่อสาร และรื้อถอนเสาไฟฟ้าให้เสร็จสิ้น ดังนั้น โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินรื้อถอนสายสื่อสาร เสาไฟฟ้า ของ กฟน. จึงเป็นเรื่องสำคัญของรัฐบาลที่แก้ไขปัญหาและสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย รวมถึงการเพิ่มความเพียงพอมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้า มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุเสาไฟฟ้าหักโค่นอีกด้วย

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวต่อไปว่า การดำเนินโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน รื้อถอนสายสื่อสารและเสาไฟฟ้าบนถนนสุขุมวิทในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคี ดำเนินการในบริเวณถนนสุขุมวิททั้ง 2 ฝั่ง รวมระยะทาง 12 กิโลเมตร (ซอยเลขคี่ ซ.1 ถึง 71 และฝั่งซอยเลขคู่ ซ.2 ถึง สามแยกพระโขนง)‬ ประกอบด้วยจำนวนเสาไฟฟ้าทั้งสิ้น 544 ต้น โดยมีแผนดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 ธ.ค. 2560 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนได้สัมผัสถึงสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามของถนนสุขุมวิทแห่งนี้ ในส่วนการทำงานนั้นใช้วิธีการต่อยอดจากโครงการต้นแบบถนนพหลโยธิน ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2560 ซึ่ง กฟน. ได้นำวิธีการ Air Blown System เทคโนโลยีการร้อยสายสื่อสารด้วยแรงดันลมที่รวดเร็วและทันสมัยจนสามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จทั้งหมด นอกจากนี้ กฟน. ยังได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนำสายสื่อสารลงใต้ดิน รื้อถอนสายสื่อสาร และเสาไฟฟ้าบนถนนพญาไท โดยแล้วเสร็จแล้วเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมา และทุกโครงการ กฟน. ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อทราบข้อคิดเห็นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการพร้อมทั้งรับฟังปัญหาเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุง อีกด้วย
สำหรับการดำเนินงานครั้งนี้ กฟน. ยังได้มอบเสาไฟฟ้าที่ที่รื้อถอนจากโครงการต่าง ๆ ให้กับ กทม. ใช้ประโยชน์ในการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการ มีระยะทางรวม 4.7 กิโลเมตร ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการของ กฟน. เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด ทั้งในด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เกิดความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติ สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม มุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน Smart Metro

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: