ไข่ราคาตกเร่งขายต่างประเทศเพิ่ม 60 ล้านฟองภายใน 3 เดือน

กองบรรณาธิการ TCIJ 28 ต.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1463 ครั้ง

ไข่ราคาตกเร่งขายต่างประเทศเพิ่ม 60 ล้านฟองภายใน 3 เดือน

กรมปศุสัตว์ ผนึกกำลังผู้ส่งออกไข่ไก่รายใหญ่ของประเทศผลักดันส่งออกไข่ไก่จำหน่ายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 60 ล้านฟอง ภายในระยะเวลา 3 เดือน เพื่อไม่ให้ไข่ไก่ภายในประเทศล้นตลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยที่จะขาดทุนจากปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดและราคาตกต่ำ ที่มาภาพ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2560 ที่ผ่านมาว่านายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาไข่ไก่ที่มีแนวโน้มลดลงเพราะจากข้อมูลปัจจุบัน ทั้งระบบมีแม่ไก่ไข่ยืนกรงจำนวน 50.60 ล้านตัว ให้ผลผลิตไข่ไก่เฉลี่ย 42.90 ล้านฟองต่อวัน ในขณะที่อัตราการบริโภคไข่ไก่ 40.42 ล้านฟองต่อวัน ส่งผลทำให้มีปริมาณไข่ไก่ล้นตลาด 2.48 ล้านฟองต่อวัน ซึ่งทำให้ราคาไข่ไก่คละที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคม ฟองละ 2.64 บาท เหลือฟองละ 2.00 บาท ณ วันที่ 20 ต.ค. 2560 ในขณะที่ต้นทุนการผลิตไข่ไก่ ฟองละ 2.88 บาท ประกอบกับในช่วงเดือนตุลาคม โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ปิดภาคเรียน และมีเทศกาลกินเจ ส่งผลทำให้ปริมาณการบริโภคไข่ไก่ลดลงจากปกติอีก ทำให้เกิดภาวะไข่ไก่ล้นตลาดและมีปริมาณสะสมเกินความต้องการบริโภคของตลาดประมาณ 2.48 ล้านฟองต่อวัน ทำให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลง เป็นสาเหตุให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากราคาไข่ไก่ตกต่ำและต้นทุนการผลิตไข่ที่สูงกว่าราคาจำหน่าย จึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมปศุสัตว์ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) จึงได้ออกมาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด มีเป้าหมายลดผลผลิตไข่ไก่ส่วนเกินโดยการสนับสนุนให้ส่งออกไข่ไก่เพิ่มขึ้น 60 ล้านฟองภายในระยะเวลา 3 เดือน และให้มีปลดไก่ไข่ยืนกรง จำนวน 2 ล้านตัว ในระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งกรมปศุสัตว์จะเสนอโครงการให้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อจะได้ขับเคลื่อนต่อไป

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยมีศักยภาพในการส่งออกสินค้าไข่ เนื่องจากขบวนการการผลิตไข่ไก่ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และสามารถเปิดตลาดส่งออกไข่ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ คูเวต นั้น เนื่องจากพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ใช้โอกาสในการประชุมทวิภาคีกับประเทศต่างๆ เป็นเวทีนำเสนอความพร้อมของคุณภาพมาตรฐานของการผลิตไข่ไก่ของไทย โดยพัฒนาระบบมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ ระบบการป้องกันควบคุมโรค และระบบการตรวจสอบสืบย้อนกลับ (Traceability) ได้จนถึงระดับฟาร์ม รวมทั้งเชิญชวนประเทศต่างๆมาตรวจรับรองกระบวนการผลิตไข่ไก่สดเพื่อการส่งออกของไทย จนมีความมั่นใจในระบบตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าไข่เพื่อการส่งออก

ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ได้ให้การรับรองและขึ้นทะเบียน ศูนย์คัดไข่เพื่อการส่งออก 3 แห่ง โรงงานแปรรูปไข่เพื่อการส่งออก 9 แห่ง โดยไทยสามารถส่งออกสินค้าไข่ไก่สดไปยังต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า 554 ล้านบาท ในปี 2560 (ข้อมูลถึงเดือน ต.ค. 2560) อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวในที่สุด

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ