ครม.ไฟเขียวสหรัฐฯ ซื้อที่ดินเชียงใหม่ 15 ไร่ สร้างกงสุลแห่งใหม่

กองบรรณาธิการ TCIJ 28 เม.ย. 2560 | อ่านแล้ว 4530 ครั้ง

ครม.ไฟเขียวสหรัฐฯ ซื้อที่ดินเชียงใหม่ 15 ไร่ สร้างกงสุลแห่งใหม่

ครม.ไฟเขียวสหรัฐฯ ซื้อที่ดินเชียงใหม่ 15 ไร่ สร้างกงสุลแห่งใหม่ สนองนโยบาย Under one roof policy รองรับหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ 2 แห่ง มีแผนเพิ่มจำนวนบุคลากรทางกงสุลและฝ่ายวิชาการ จำนวน 14 ตำแหน่ง ลูกจ้างชาวไทย 5 ตำแหน่ง ปัจจุบันรัฐบาลสหรัฐฯ ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทย รวม 89 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา ที่มาภาพประกอบ: crossed-flag-pins.com

เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจรายงานว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2560 มีมติเห็นชอบรัฐบาลสหรัฐอเมริกาซื้อที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อก่อสร้างเป็นที่ทำการแห่งใหม่ของสถานกงสุลใหญ่สหรัฐ ณ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 22 แปลง เนื้อที่ 15 ไร่ 77 ตารางวา ติดกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตามโฉนดที่ดินอยู่ที่ตำบลหนองป่าครั่ง (วัดเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขยายการให้บริการด้านกงสุล หนังสือเดินทาง การตรวจลงตราให้แก่ชุมชนชาวอเมริกันในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน 15 จังหวัด จำนวน 16,000 คน และคนไทยที่รอการตรวจลงตรา เฉลี่ยปีละ 5,500 คน การก่อสร้างที่ทำการแห่งใหม่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,750 ล้านบาท ซึ่งจะใช้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างของไทยและวัสดุก่อสร้างภายในประเทศ รวมทั้งจ้างแรงงานไทยของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง

เพื่อตอบสนองนโยบาย Under one roof policy รองรับหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงานปราบปรามยาเสพติด สำนักงานกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา มีแผนเพิ่มจำนวนบุคลากรทางกงสุลและฝ่ายวิชาการ จำนวน 14 ตำแหน่ง ลูกจ้างชาวไทย 5 ตำแหน่ง ทั้งนี้ จะเช่าที่ราชพัสดุที่คุ้มเจดีย์งาม ถนนวิชยานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันของสถานกงสุลใหญ่ ฯ ต่อไป เพื่อใช้เป็นที่พักและจัดกิจกรรมสำคัญ

ทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐฯ ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทย รวม 89 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา และเป็นเจ้าของห้องชุด 51 ห้อง การเช่าที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ รวม 33 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา ขณะที่รัฐบาลไทยถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารในสหรัฐ ฯ เพื่อเป็นที่ทำการทางทูตและทางกงสุล ฯลฯ จำนวน 10 แห่ง เนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 58.56 ตารางวา เป็นการซื้อจากภาคเอกชนสหรัฐทั้งหมด

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: