นาจิบชง 'ภาษามาเลย์' เป็นภาษาทางการของอาเซียนภายในปี 2050

กองบรรณาธิการ TCIJ 28 ก.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1544 ครั้ง

นาจิบชง 'ภาษามาเลย์' เป็นภาษาทางการของอาเซียนภายในปี 2050

Najib Razak นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเผยว่าต้องการผลักดันภาษามลายู หรือภาษามาเลย์ (Bahasa Melayu) ให้เป็นภาษาราชการของภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2050 โดยให้เหตุผลว่ามาเลเซียเป็นประเทศที่มีความหลากหลาย ประชาชนใช้ภาษามาเลย์กันอย่างกว้างขวาง แต่ที่ผ่านมาแม้ว่ารัฐบาลมาเลเซียจะมีการส่งเสริมให้ใช้ภาษามาเลย์ ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละเลยภาษาอื่นๆ เช่นภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน

ประชากรทั่วโลก มีผู้คนที่ใช้ภาษามาเลย์มากถึง 290 ล้านคน และมีประเทศสมาชิกอาเซียนที่ใช้ภาษาดังกล่าวเป็นหนึ่งในภาษากลางถึง 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และบรูไน แม้ว่าภาษาราชการของประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) จะมีความแตกต่าง แต่ทั้งสองภาษาก็มีที่มาจากตระกูภาษาเดียวกันคือมลายูดั้งเดิม (Traditional Malay) แต่โครงสร้างภาษา และคำศัพท์ส่วนใหญ่นั้นคล้ายกัน

ขณะที่ปัจจุบันภาษาราชการของกลุ่มประเทศอาเซียนคือ ภาษาอังกฤษ ขณะที่ภาษาราชการของประเทศสมาชิกมีทั้งหมด 10 ภาษา ได้แก่ ภาษาพม่า, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาเขมร, ภาษาลาว, ภาษามาเลเซีย, ภาษาไทย, ภาษาจีนแมนดาริน ,ภาษาทมิฬ และภาษาเวียดนาม 

ที่มาข่าวและภาพประกอบ: Asian Correspondent, 28/7/2017

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ