คนไทยรู้ยัง: เด็กไทยสายตาผิดปกติ 5.7 แสนคน แต่ใส่แว่นค่าถูกต้องกับสายตาแค่ 2 หมื่นคน

ทีมข่าว TCIJ : 27 ม.ค. 2560 | อ่านแล้ว 2718 ครั้ง

ข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบุว่าการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาโดยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพที่ได้สำรวจสายตาเด็กไทยอายุ 3-12 ปี ในปี 2554-2555 พบเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติร้อยละ 6.6 และจำเป็นต้องใส่แว่นสายตาร้อยละ 4.1 ในจำนวนนี้มีเด็กใส่แว่นแล้วก่อนหน้าการคัดกรองเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น แต่ปรากฏว่าแว่นเดิมที่เด็กใส่มีความถูกต้องตามค่าสายตาเด็กเพียงแค่ร้อยละ 0.25 ทั้งนี้คาดว่าน่าจะมีเด็กที่มีสายตาผิดปกติ 5.7 แสนคน โดย 3.5 แสนคนจำเป็นต้องใส่แว่น มีเด็กที่ตัดแว่นแล้ว 8 หมื่นคน แต่ใส่แว่นถูกต้องกับค่าสายตาประมาณ 2 หมื่นคน ดังนั้นยังคงมีเด็กมากกว่า 3 แสนคนที่จำเป็นต้องใส่แว่น

การแก้ไขปัญหาสายตานักเรียนผิดปกติเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้านสุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันขับเคลื่อน ดำเนินการร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (ไฮแทป) เพื่อคัดกรองสายตาผิดปกติในนักเรียนทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อนุมัติให้การตรวจคัดกรองและแก้ปัญหาสายตาในเด็กอยู่ในสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เด็กจะต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพ เริ่มต้นในปีงบประมาณ 2559  

ทั้งนี้ สปสช.ได้ประสานงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการร่วมกรมอนามัยในการพัฒนาศักยภาพและกลไกเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติ อาทิ การอบรมครูเพื่อทำการคัดกรองสายตาในเด็กนักเรียน สำหรับการตรวจยืนยันภาวะสายตาผิดปกตินั้น กรมการแพทย์และ service plan จักษุ โดยทีมจักษุแพทย์ในพื้นที่จะวางแผนบริการ ตรวจยืนยัน และวัดสายตาเพื่อส่งประกอบแว่น ที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน และหากพบเด็กที่มีภาวะสายตาขี้เกียจก็จะได้รับการรักษาตามระบบบริการที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกแบบไว้ ทั้งนี้ค่าบริการรักษา บอร์ด สปสช.ได้มีการจัดสรรงบประมาณโดยรวมอยู่ในงบเหมาจ่ายให้กับหน่วยบริการแล้ว

โดยในปีงบประมาณ 2560 นี้ กระทรวงสาธารณสุข สปสช.และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังคงร่วมเดินหน้าโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของ บอร์ด สปสช.ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในการจัดแว่นตาให้กับเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น จากจำนวน 20,000 อัน ในปี 2559 เป็นจำนวน 25,000 อัน ในปี 2560 ซึ่งจะทำให้เด็กนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติได้รับการแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้น ภาวะสายตาผิดปกติในเด็กนักเรียนนับเป็นปัญหาสำคัญ เพราะจะส่งผลกระทบทั้งด้านการเรียนและพัฒนาการของเด็กในอนาคต จึงต้องเร่งดำเนินการ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: