รับฟังความเห็นซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน 78 เมกะวัตต์ ถึง 5 ต.ค. 2560 นี้

กองบรรณาธิการ TCIJ 27 ก.ย. 2560 | อ่านแล้ว 2175 ครั้ง

รับฟังความเห็นซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน 78 เมกะวัตต์ ถึง 5 ต.ค. 2560 นี้

กกพ.ประกาศรับฟังความเห็นระเบียบรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน 78 เมกะวัตต์ ระหว่างวันที่ 21 ก.ย.- 5 ต.ค. 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ www.erc.or.th โดยโฆษก กกพ.ระบุเป็นการเดินหน้าโครงการต่อหลังชะลอเพื่อรอความชัดเจนด้านกฏหมายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีการปรับเกณฑ์ใหม่ เพิ่มบทนิยาม "เจ้าของโครงการ" ที่หมายความถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ,เทศบาล ,องค์การบริหารส่วนตำบล,กรุงเทพมหานคร,เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้จะต้องแจ้งแสดงความเป็นเจ้าของโครงการก่อนจับคู่กับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินโครงการ ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ Energy News Center รายงานเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2560 ว่านายวีระพล จิรประดิษฐกุล คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ. ได้ออกประกาศรับฟังความเห็น "ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่องการจัดหาไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (Fit) ฉบับที่... พ.ศ....." ระหว่างวันที่ 21 ก.ย.-5 ต.ค. 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ของ กกพ. แล้ว โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูในรายละเอียดได้ที่ www.erc.or.th

ทั้งนี้การเดินหน้าโครงการรอบนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนให้คล้ายกับโครงการผลิตไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มราชการและสหกรณ์การเกษตร เฟส 2 ที่ผ่านมา โดยจะให้ อบต. ยื่นแสดงความเป็นเจ้าของโครงการก่อน จากนั้นเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแล้ว ทาง อบต.สามารถจับคู่กับผู้ร่วมทุน เพื่อมาแจ้งกับ กกพ.ตามกำหนดต่อไป ซึ่งแตกต่างจากเดิมที่ให้จับคู่ผู้สนับสนุนมาก่อนคัดเลือกคุณสมบัติ ซึ่งวิธีใหม่จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินโครงการมากขึ้น

โดยในร่างประกาศดังกล่าว ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมของประกาศ กกพ.ฉบับลงวันที่1ธ.ค.2559 ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 ซึ่งมีการเพิ่มเติมนิยามคำว่า "เจ้าของโครงการ" ต่อจากบทนิยามคำว่า "โครงการ" ในประกาศเดิม โดย "เจ้าของโครงการ" หมายความว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล, กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นเจ้าของตามประกาศนี้


ในขณะที่กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน กำหนดเปิดรับตรวจสอบจุดเชื่อมโยงโครงข่าวระบบไฟฟ้าระหว่างวันที่ 2-15 พ.ย. 2560 จากนั้นให้ยื่นคำขอเป็นเจ้าของโครงการระหว่างวันที่ 16-30 พ.ย. 2560 ประกาศรายชื่อเจ้าของโครงการวันที่ 5 ม.ค.2561 และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 4 พ.ค. 2561 และลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 120 วันถัดจากวันที่มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก หรือภายใน 24 ส.ค. 2561 ส่วนการกำหนดผลิตไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2562

สำหรับการออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าขยะชุมชน ในครั้งนี้ เป็นการเดินหน้าตาม พ.ร.บ.ร่วมทุน ซึ่งจะไม่มีการประมูลรับซื้อไฟฟ้า แต่จะพิจารณาคุณสมบัติโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยเมื่อปลายปี 2559 ที่ กกพ. ได้เปิดรับผู้ร่วมโครงการนี้ไปแล้ว มีผู้เสนอเข้าร่วมโครงการ 9 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) รวม 78 เมกะวัตต์ แต่ภายหลังเมื่อมีการออกกฎหมายใหม่ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ของกระทรวงมหาดไทย ทำให้ กกพ. ต้องชะลอโครงการดังกล่าวออกไปก่อน เพื่อขอความเห็นจากกฤษฎีกา และเมื่อกฤษฎีกาให้รับการตอบกลับว่าสามารถดำเนินการต่อได้ตาม พ.ร.บ.ร่วมทุน จึงได้มีการเปิดรับฟังความเห็นตามขั้นตอน ให้สามารถรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนได้ตามเป้าหมาย

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: