พรรครบ.กัมพูชายังครองเสียงข้างมาก แม้เสียที่นั่งจำนวนมากในการเลือกตั้งท้องถิ่น

กองบรรณาธิการ TCIJ 27 มิ.ย. 2560 | อ่านแล้ว 879 ครั้ง

พรรครบ.กัมพูชายังครองเสียงข้างมาก แม้เสียที่นั่งจำนวนมากในการเลือกตั้งท้องถิ่น

ผลการเลือกตั้งท้องถิ่นในกัมพูชาปรากฏถูกประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยพรรคกู้ชาติกัมพูชา (Cambodia National Rescue Party) พรรคฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ขณะที่พรรคของนายกรัฐมนตรีฮุน เซน หรือพรรคประชาชนกัมพูชา (Cambodian People's Party) ยังคงครองเสียงข้างมาก แม้จะสูญเสียที่นั่งไปจำนวนมากก็ตาม

การเลือกท้องถิ่นจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน มีพรรคการเมือง 12 พรรคเข้าร่วม เพื่อเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นของกัมพูชา โดยจัดขึ้นทั้งหมด 1,646 แห่งทั่วประเทศ จำนวนผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงทั้งหมด 7.87 ล้านคน คณะกรรมการการเลือกตั้งกัมพูชาเผยแพร่ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง พรรคประชาชนกัมพูชาของนายฮุน เซน ได้ที่นั่งข้างมากเฉลี่ย 70% ของสภาตำบลทั้งหมด ซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อนที่ได้จำนวนถึง 97% ขณะที่พรรคฝ่ายค้านได้ที่นั่งไปประมาณ 30% 

อย่างไรก็ตามพรรคกู้ชาติกัมพูชาได้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและการที่ทางพรรคได้ที่นั่งจำนวนมากนี้ถือเป็นสัญญาณของความไม่พอใจของชาวกัมพูชาที่มีต่อแนวทางที่แข็งกร้าวของนายฮุน เซน ที่บริหารประเทศมานานกว่า 30 ปี

ที่ผ่านมากัมพูชาจัดการเลือกตั้งระดับหมู่บ้าน 5 ปีต่อครั้ง เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการเลือกตั้งระดับต่างๆ ของกัมพูชานั้น จะมีแต่การเลือกตั้งระดับหมู่บ้านและรัฐสภาจะมีการลงคะแนนเสียงโดยตรงจากประชาชน ดังนั้นการเลือกตั้งระดับหมู่บ้านจึงได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะว่าจะสะท้อนให้เห็นประชามติโดยตรง และแนวโน้มการเมืองของการเลือกตั้งทั่วไปที่จะจัดขึ้นในปี 2018

ที่มาข่าวและภาพประกอบ: VOA, 26/6/2017

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ