จับตา: จำนวนผู้ป่วยในที่หาสาเหตุไม่ได้ในภาคอีสานระหว่างปี 2546-2555

กองบรรณาธิการ TCIJ 26 พ.ย. 2560 | อ่านแล้ว 1189 ครั้ง


จากข้อมูล 'จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 75 โรค จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2546 - 2555' ของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข ที่รวบรวมโดย สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อพิจารณาสาเหตุความเจ็บป่วย 'ความผิดปกติจากโรคประสาท  ความเครียด และอาการทางกาย ที่หาสาเหตุไม่ได้ (Neurotic, stress-related and somatoform disorders)' และ 'สาเหตุภายนอกอื่น ๆ ของการเจ็บป่วย การตาย และผลที่ตามมา ที่มิได้ระบุไว้ที่อื่นใด (Other external causes of morbidity and mortality and sequelae not specified elsewhere)' พบว่ามีจำนวนดังต่อไปนี้

 

 

ที่มาภาพประกอบหน้าแรก: hfocus.org

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ