คนไทยรู้ยัง: สินค้าเกษตรตามฤดูกาลมีผลผลิตมาก-น้อย เดือนใดบ้าง?

ทีมข่าว TCIJ : 26 พ.ค. 2560 | อ่านแล้ว 2615 ครั้ง

ข้อมูลจากรายงานประจำปี 2559 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่ได้เก็บข้อมูลผลผลิต 'ปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2559' ของสินค้าเกษตรที่มีฤดูกาลทั้ง พืชอาหาร,ผักและผลไม้, พืชไร่, อาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ อย่าง ข้าวเปลือก (นาปี), ข้าวเปลือก (นาปรัง), กระเทียม, หอมแดง (ภาคเหนือ), หอมแดง (ศรีสะเกษ), หอมหัวใหญ่, มันฝรั่ง, ลองกอง (ภาคตะวันออก), ลองกอง (ภาคใต้), เงาะ (ภาคตะวันออก), เงาะ (ภาคใต้), ทุเรียน (ภาคตะวันออก), ทุเรียน (ภาคใต้), มังคุด (ภาคตะวันออก), มังคุด (ภาคใต้), ลิ้นจี่, ลำไย (ภาคเหนือ), ลำไย (ภาคตะวันออก),เมล็ดกาแฟ, ถั่วเขียวผิวมัน, มันสำปะหลัง, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ถั่วเหลือง, และเกลือทะเล  ว่ามี 'ช่วงผลผลิตน้อย-ช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดปกติ-ช่วงผลผลิตมาก-ช่วงเกิดปัญหา' ในเดือนใดบ้าง ดังนี้

 

ที่มาภาพประกอบหน้าแรก: skeeze (CC0)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: