สศก.เผยดัชนีรายได้เกษตรกรเดือน มิ.ย. 2560 ลดลง 5.55% เทียบปี 2559

กองบรรณาธิการ TCIJ 26 ก.ค. 2560 | อ่านแล้ว 998 ครั้ง

สศก.เผยดัชนีรายได้เกษตรกรเดือน มิ.ย. 2560 ลดลง 5.55% เทียบปี 2559

สศก.เผยดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือน มิ.ย. 2560 พบว่าลดลงร้อยละ 5.55 จากช่วงเดียวกันของปี 2559 ส่วนเดือน ก.ค. 2560 คาดว่าดัชนีรายได้เกษตรกร อยู่ในระดับทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ก.ค. 2559 ถึงแม้ว่าดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่ดัชนีราคาลดลง ที่มาภาพประกอบ: wikimedia.org

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2560 ว่าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือน มิ.ย. 2560 พบว่าลดลงร้อยละ 5.55 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (มิ.ย. 2559) โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น มันสำปะหลัง ราคาลดลงเนื่องจากราคาส่งออกมันเส้นและแป้งมันสำปะหลังอยู่ในเกณฑ์ต่ำประกอบกับฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้หัวมันสำปะหลังมีเปอร์เซ็นต์แป้งค่อนข้างต่ำ สับปะรดโรงงาน ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นตามช่วงฤดูกาล ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น และ สุกร ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณเนื้อสุกรเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง จากสภาพอากาศที่เย็นในช่วงฤดูฝน ทำให้สุกรโตเร็ว

ด้านสินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการหารือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการออกมาตรการร่วมกันเพื่อผลักดันราคายางให้สูงขึ้น มังคุด ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดยังมีความต้องการต่อเนื่องจากช่วงต้นฤดูกาล ไก่เนื้อ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณผลผลิต ไก่เนื้อออกสู่ตลาดใกล้เคียงกับความต้องการบริโภค สำหรับในเดือน ก.ค. 2560 ดัชนีราคาสินค้าเกษตร คาดว่าจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ก.ค. 2559 โดยสินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา สับปะรด มังคุด และสุกร ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือน มิ.ย. 2560 พบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.45 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (มิ.ย. 2559) สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก สับปะรดโรงงาน เงาะโรงเรียน มังคุด ปาล์มน้ำมัน และ กุ้งขาวแวนนาไม สำหรับเดือน ก.ค. 2560 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ก.ค. 2559 โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เงาะโรงเรียน ลำไย และมังคุุด

ทั้งนี้ในส่วนของภาพรวมดัชนีรายได้เกษตรกรเดือน มิ.ย. 2560 พบว่า เพิ่มขึ้นจากเดือน มิ.ย. 2559 ร้อยละ 6.21 จากดัชนีผลผลิตที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนเดือน ก.ค. 2560 คาดว่าดัชนีรายได้เกษตรกร อยู่ในระดับทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ก.ค. 2559 ถึงแม้ว่าดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่ดัชนีราคาลดลง (มันสำปะหลัง สับปะรดโรงงาน ยางพารา)

 

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำรวจ 'เกษตรแปลงใหญ่' ภายใต้วิกฤตพืชผลราคาตก

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: