เปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบ 2 เดือน เม.ย.-พ.ค. นี้

กองบรรณาธิการ TCIJ 25 ก.พ. 2560 | อ่านแล้ว 1321 ครั้ง

เปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบ 2 เดือน เม.ย.-พ.ค. นี้

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบ 2 เดือน เม.ย.-พ.ค. นี้ หลังแก้แบบฟอร์ม แยกประเภทคนจน ที่มาภาพประกอบ: wikimedia.org

เว็บไซต์ moneychannel.co.th รายงานเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมาว่านายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. บอกถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบ 2 ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขแบบฟอร์มให้ผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียน เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แนะนำว่าควรจะกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเท่าที่จำเป็น แต่ได้ข้อมูลครบถ้วน โดยคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงต้นเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งคาดว่าจะมีผู้มาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นมากกว่าครั้งแรกที่มีกว่า 8 ล้านคน และผู้ที่เคยลงทะเบียนเดิมจะต้องมาลงทะเบียนใหม่เพื่ออัพเดทข้อมูลฐานรายได้ด้วย

ทั้งนี้เมื่อได้รายชื่อผู้ลงทะเบียนแล้วกระทรวงการคลังจะคัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิ และออกบัตรประจำตัวให้ผู้มีรายได้น้อยโดยบัตรดังกล่าวจะแยกประเภทแต่ละบุคคลตามฐานรายได้ เพื่อให้รัฐส่งเงินเข้าบัตรไปยังผู้มีรายได้น้อยโดยตรง และแยกการให้สวัสดิการระหว่างผู้มีรายได้น้อยใน กทม.และต่างจังหวัด เพราะความต้องการของแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน สำหรับนี้ผู้มีรายได้น้อยที่มาขึ้นทะเบียนรอบแรกมีจำนวน 8.2 ล้านราย มีผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการ 7.7 ล้านราย ซึ่งรัฐบาลได้จ่ายเงินให้แล้ว 7.5 ล้านราย

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ