ปี 2559 คนไทยและต่างชาติเที่ยว จ.เชียงใหม่ 9.6 ล้านคน

กองบรรณาธิการ TCIJ 25 ม.ค. 2560 | อ่านแล้ว 4235 ครั้ง

ปี 2559 คนไทยและต่างชาติเที่ยว จ.เชียงใหม่ 9.6 ล้านคน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่เผยปี 2559 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 9.6 ล้านคน ปี 2560 ตั้งเป้าหมายให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 10% จำนวนนักท่องเที่ยวจาก 9.6 ล้านคน เป็น 10 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 10 % ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มาภาพประกอบ: Anemone123 (CC0)

เว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2560 ที่ผ่านมาว่านายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในการเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละฤดูกาลของจังหวัดเชียงใหม่ จะมีสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน และล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยทางด้านบวก ของการท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ ได้จัดแคมเปญ และกิจรรมให้สอดคล้องกับฤดูกาล เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวและได้เห็นมุมมองต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ในแง่มุมที่แตกต่างกันของแต่ละฤดูกาล

โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 9.6 ล้านคน อย่างไรก็ตามในปี 2560 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ได้ตั้งเป้าหมายให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 10 % จำนวนนักท่องเที่ยวจาก 9.6 ล้านคน เป็น 10 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 10 % ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และปัจจัยด้านต่างๆ รวมถึงมีแผนการตลาดกระจายพื้นที่การท่องเที่ยว กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มกระแสหลักและขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ เช่น กลุ่มผู้หญิง กลุ่มผู้สูงวัย เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เตรียมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมา เพิ่มการกระตุ้นกิจกรรมในกลุ่มนักท่องเที่ยว Gen-Y ที่อยู่ในวัยทำงาน และชอบการท่องเที่ยวแบบท้าทาย รวมทั้งกลุ่มที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี อีกด้วย

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: