มติ UN จี้พม่าหยุดกวาดล้างโรฮิงญา ด้าน 'จีน-รัสเซีย' โหวตค้าน

กองบรรณาธิการ TCIJ 25 ธ.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1535 ครั้ง

มติ UN จี้พม่าหยุดกวาดล้างโรฮิงญา ด้าน 'จีน-รัสเซีย' โหวตค้าน

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) มีมติในวันอาทิตย์ทีผ่านมา ให้พม่ายุติการใช้กำลังทหารกวาดล้างชาวมุสลิมโรฮิงญา และขอให้มีการแต่งตั้งทูตพิเศษ UN มติดังกล่าวถูกเสนอจากองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation: OIC) และได้รับเสียงสนับสนุน 122 ต่อ 10 เสียง โดยมีสมาชิก 24 ประเทศ งดออกเสียง และได้รับเสียงคัดค้านจากจีน รัสเซีย และบางประเทศในภูมิภาครวมถึง กัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ที่ออกเสียงตามพม่าเพื่อคัดค้านมติดังกล่าว

รายะลเอียดของมติ UN ได้เรียกร้องให้รัฐบาลพม่าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ รับรองการเดินทางกลับภูมิลำเนาของผู้ลี้ภัย และให้สิทธิพลเมืองแก่ชาวโรฮิงญา ทั้งยังร้องขอให้นาย António Guterres เลขาธิการ UN แต่งตั้งทูตพิเศษใปพม่า หลังที่ผ่านมาพบว่านาง Yanghee Lee ผู้แทนพิเศษด้านพม่าแห่งสหประชาชาติ ถูกห้ามเข้าพม่า และรัฐบาลได้ตัดความร่วมมือทุกด้านกับเธอ

ด้านเอกอัครราชทูตพม่า ประจำ UN เผยว่าร่างมตินี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล มีแรงขับทางการเมือง และไม่โปร่งใส โดยมีเจตนาที่จะกดดันพม่า รวมถึงสะท้อนถึงความพยายามของบางประเทศที่จะใช้สหประชาชาติเป็นเครื่องมือในการดำเนินวาระทางการเมืองของตัวเองกับพม่า การใช้มติดังกล่าวจะไม่ช่วยแก้ปัญหาด้านมนุษยธรรมในรัฐยะไข่ และย้ำว่าความปรารถนาของรัฐบาลพม่าคือการสร้างสันติ ความสามัคคี และการพัฒนาให้กับภูมิภาค

อย่างไรก็ตาม ทางการพม่ายืนยันว่า ปฏิบัติการดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อถอนรากถอนโคนกลุ่มหัวรุนแรงโรฮิงญา ที่ก่อเหตุโจมตีด่านตำรวจหลายแห่งตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม แต่ UN กลับบอกว่าความรุนแรงนั้นบานปลายไปสู่การกวาดล้างทางชาติพันธุ์

ที่มาข่าวและภาพประกอบ: Channel News Asia, 25/12/2017

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: