สุลต่านมูฮัมหมัดที่ 5 ขึ้นเป็นประมุขสูงสุดลำดับที่ 15 ของมาเลเซีย

กองบรรณาธิการ TCIJ 25 เม.ย. 2560

สุลต่านมูฮัมหมัดที่ 5 ขึ้นเป็นประมุขสูงสุดลำดับที่ 15 ของมาเลเซีย

สุลต่านมูฮัมหมัดที่ 5 แห่งรัฐกลันตัน ทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษก Yang di-Pertuan Agong สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 15 แห่งมาเลเซียแล้ว หลังได้รับการประกาศขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ เมื่อปลายปี 2016 พิธีดังกล่าวถูกจัดขึ้น ณ พระราชวัง Negara ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยในพิธีบรมราชาภิเษก สุลต่านมูฮัมหมัดที่ 5 ได้รับมอบกริช ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญในฐานะองค์พระประมุขของประเทศ และในฐานะที่เป็น Yang di-Pertuan Agong จึงทำให้มีอำนาจเต็มที่ในฐานะผู้บัญชาการกองทัพมาเลเซีย

อย่างไรก็ตาม สุลต่านมูฮัมหมัดที่ 5 แห่งรัฐกลันตัน มีพระชนมพรรษา 47 พรรษา ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมสุลต่าน และได้รับการประกาศขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ใหม่ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016 โดยมีวาระ 5 ปี

ตำแหน่งประมุขสูงสุดของมาเลเซียเรียกว่า Yang di-Pertuan Agong ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เทียบได้กับกษัตริย์ซึ่งมีอำนาจในเชิงสัญลักษณ์ในฐานะผู้ใช้อำนาจอธิปไตยตามคำแนะนำของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในระบบรัฐสภาซึ่งเป็นผู้ถืออำนาจที่แท้จริง

ที่มาข่าวและภาพประกอบ: The Malay Online, 24/4/2017

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ