กฟผ. นำกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.สงขลา ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

กองบรรณาธิการ TCIJ 24 พ.ย. 2560 | อ่านแล้ว 2035 ครั้ง

กฟผ. นำกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.สงขลา ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

โครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา (หก-ตท.) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) นำคณะกรรมการสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสงขลา จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ จ.ลำปาง ที่มาภาพ: ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ.

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2560 นายเทวรุจน์ อินสมภักษร หัวหน้าหน่วยสื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2 (อค-จ.2) นายยุทธเดช จิตต์แปง หัวหน้าหมวดชุมชนสัมพันธ์ อค-จ.2 เป็นผู้แทนโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา (หก-ตท.) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) นำคณะกรรมการสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.สงขลา จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ โดยมี ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมป์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อจม.) ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้ความรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภารกิจของ กฟผ. พลังงานไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าด้านเชื้อเพลิงถ่านหิน การดูแลด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อมรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินและความสัมพันธ์ทีดีระหว่าง กฟผ. กับ ผู้นำชุมชนในจังหวัดสงขลาให้ยั่งยืนตลอดไป

กำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.กระบี่ ก็หนุนโรงไฟฟ้า

ก่อนหน้านี้เมื่อเดือน ก.พ. 2560 ที่ผ่านมา มติชนออนไลน์ รายงานว่าตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายประชาชน อ.เขาพนม จ.กระบี่ ได้ยื่นหนังสือผ่านนายอำเภอเขาพนม จ.กระบี่ เพื่อนำเรียนท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงจุดยืนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตไฟฟ้า เพราะจะช่วยสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าภาคใต้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ รวมถึงส่วนรวมของประเทศ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: