ป.ป.ช.เผย 'ท้องถิ่นพัทลุง' จงใจไม่ยื่นบัญชี-แจ้งเท็จ สูงสุด 20 ราย

กองบรรณาธิการ TCIJ 24 เม.ย. 2560 | อ่านแล้ว 1139 ครั้ง

ป.ป.ช.เผย 'ท้องถิ่นพัทลุง' จงใจไม่ยื่นบัญชี-แจ้งเท็จ สูงสุด 20 ราย

ฝ่ายทะเบียน ป.ป.ช.เปิดรายชื่อ 250 คดี นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการทั้งส่วนภูมิภาค/ส่วนกลาง และนักการเมืองระดับชาติ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ ในปีงบประมาณ 2559 พบนักการเมืองท้องถิ่นพัทลุง ถูกดำเนินคดีสูงสุด 20 ราย “สุราษฎร์ธานี นครสวรรค์ กาญจนบุรี” แห่งละ 18 ราย พื้นที่ส่วนกลาง (กทม.) 14 ราย

ASTV ผู้จัดการออนไลน์ รายงานเมือวันที่ 21 เม.ย. 2560 ว่าสำนักทะเบียนและพัฒนาระบบตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยผลการดำเนินการเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติว่าจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ ในปีงบประมาณ 2559 จำนวน 250 เรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง และนักการเมืองระดับชาติ

ทังนี้ พบว่า สถิติพื้นที่ผู้จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ เรียงลำดับจากมากสุด ประกอบด้วย พัทลุง 20 ราย สุราษฎร์ธานี นครสวรรค์ กาญจนบุรี แห่งละ 18 ราย พื้นที่ส่วนกลาง (กทม.) 14 ราย เชียงใหม่ 11 ราย อุบลราชธานี 9 ราย นครปฐม นครราชสีมา แห่งละ 7 ราย สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ระนอง สตูล แห่งละ 6 ราย ลำปาง ชลบุรี กำแพงเพชร หนองคาย แห่งละ 5 ราย นครศรีธรรมราช ขอนแก่น พิจิตร ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ มุกดาหาร แห่งละ 4 ราย สกลนคร สุโขทัย ระยอง อุดรธานี แห่งละ 3 ราย ยโสธร กระบี่ สิงห์บุรี นครพนม สุรินทร์ จันทบุรี ชุมพร พิษณุโลก สมุทรปราการ บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี แห่งละ 2 ราย ขณะที่ ยะลา นราธิวาส มหาสารคาม ปทุมธานี อุทัยธานี อุตรดิตถ์ ศรีสะเกษ ลำพูน ลพบุรี อ่างทอง บึงกาฬ น่าน นครนายก ตราด นนทบุรี สงขลา ชัยนาท กาฬสินธุ์ สมุทรสงคราม และ กระบี่ แห่งละ 1 ราย"

อ่านรายชื่อ https://www.nacc.go.th/download/article/article_20170421083805.pdf

ทั้งนี้ รวมถึงลำดับที่ 46 กรณีนายธนาธร โล่ห์สุนทร จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน คดีหมายเลขแดงที่ อม.69/2559 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ และหนี้สิน และเอกสารประกอบ ห้ามดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา 5 ปี กระทรวงการคลัง กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี - จำคุก 3 เดือน (รอลงอาญา 1 ปี) และปรับ 12,000 บาท (ครั้งที่ 1) กรณีพ้นจากตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่งครบหนึ่งปี (ครั้งที่ 2)

ลำดับที่ 142 กรณีนายมนตรี โสตางกูร จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน - เสนอคำร้องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา กรรมการการเคหะแห่งชาติ และหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย กรรมการประปาส่วนภูมิภาค กรณีเข้ารับตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี กรรมการบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่ 151 นายยศวริศ ชูกล่อม จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน คดีหมายเลขแดงที่ อม.198/2559 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ และหนี้สิน และเอกสารประกอบ ห้ามดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา 5 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี - จำคุก 1 เดือน (รอลงอาญา 1 ปี) และปรับ 4,000 บาท

ลำดับที่ 171 นายอดิศักดิ์ แดงเดช จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน คดีหมายเลขแดงที่ อม.218/2559 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี และหนี้สิน และเอกสารประกอบ ห้ามดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา 5 ปี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี - จำคุก 1 เดือน (รอลงอาญา 1 ปี) และปรับ 4,000 บาท (วาระที่ 2)

ลำดับที่ 172 นายหนูแดง วรรณกางซ้าย จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน คดีหมายเลขแดงที่ อม.208/2559 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหนี้สิน และเอกสารประกอบ ห้ามดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา 5 ปี กรณีเข้ารับตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่ง - จำคุก 1 เดือน (รอลงอาญา 1 ปี) และปรับ 4,000 บาท ด้วยข้อความอันเป็นเท็จที่ควรแจ้งให้ทราบ

ลำดับที่ 200 นายจรัล ดิษฐาอภิชัย จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน - เสนอคำร้องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย กรณีพ้นจากตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

ลำดับที่ 201 พ.ต.ต.เสงี่ยม สำราญรัตน์ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน - เสนอคำร้องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย กรณีพ้นจากตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

ลำดับที่ 208 นายไพรัช ชัยชาญ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน คดีหมายเลขแดงที่ อม.200/2559 กรรมการองค์การสวนสัตว์ และหนี้สิน และเอกสารประกอบ ห้ามดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา 5 ปี กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี - จำคุก 1 เดือน (รอลงอาญา 1 ปี) และปรับ 4,000 บาท

ลำดับที่ 215 นายสหัส ตรีทิพยบุตร จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน - เสนอคำร้องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ประธานกรรมการบริษัทกรุงไทย และหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย ธุรกิจบริการ จำกัด กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

ลำดับที่ 240 กรณีนายเกษม นิมลรัตน์ จงใจยื่นบัญชีฯ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ คดีหมายเลขแดงที่ อม.43/2560 ที่ปรึกษานายก อบจ.เชียงใหม่ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ห้ามดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา 5 ปี ส.ส., รองนายก อบจ.เชียงใหม่ กรณีพ้นจากตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่งครบ - จำคุก 12 เดือน หนึ่งปี ในตำแหน่งที่ปรึกษา กรณีเข้ารับตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง และพ้นครบหนี่งปีในตำแหน่ง ส.ส. และกรณีเข้ารับตำแหน่งรองนายก อบจ.

ลำดับที่ 246 กรณี นายเกษม นิมลรัตน์ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ คดีหมายเลขแดงที่ อม.44/2560 ที่ปรึกษานายก อบจ.เชียงใหม่ ตามมาตรา 38 วรรคสอง ให้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติรวมมูลค่า 168,453,245.70 บาท สส., รองนายก อบจ.เชียงใหม่ ตกเป็นของแผ่นดิน หากไม่อาจบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินได้ทั้งหมด หรือได้แต่บางส่วน ให้บังคับเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของผู้ถูกกล่าวหา ภายในอายุความสิบปี

ลำดับที่ 247 นายประสิทธิ์ ชัยเขื่อนขันธ์ ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติ - เสนอคำร้องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประเมินอากร 4 หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย กรมศุลกากร มูลค่า 3.8 ล้านบาท

ลำดับที่ 248 นายศุภกิจ ริยาการธีรโชติ หรือสิริพงศ์ ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินมาก - เสนอคำร้องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 รวมมูลค่า 31,754,337.38 บาท

ลำดับที่ 249 นายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติ - เสนอคำร้องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา อดีตนักวิชาการสรรพากรชำนาญการ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 รวมมูลค่า 591,969,808.13 บาท

ลำดับที่ 250 นายธาริต เพ็งดิษฐ์ ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติ - เสนอคำร้องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย รวมมูลค่า 346,652,588.52 บาท

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ