เว็บไซต์ 'สุราไทย' วิเคราะห์ 'พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต' ชี้เปิดช่องให้ทดลองทำสุราได้

กองบรรณาธิการ TCIJ 23 ก.ย. 2560 | อ่านแล้ว 2558 ครั้ง

เว็บไซต์ 'สุราไทย' วิเคราะห์ 'พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต' ชี้เปิดช่องให้ทดลองทำสุราได้

เว็บไซต์ 'สุราไทย' วิเคราะห์ 'พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต' ต้องข้อสังเกตุ มาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต กำหนดนิยามคำว่า “ผลิต” ไว้ ไม่ให้รวมถึง “การประดิษฐ์ค้นคว้าที่มิได้ทำขึ้นเพื่อขาย” ตีความได้ว่าประชาชนทั่วไปสามารถทดลองทำสุราได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ที่มาภาพประกอบ: olp-ngo.org

เว็บไซต์สุราไทย (surathai.wordpress.com) ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์ 'ชำแหละ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต' เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมา โดยได้ตั้งข้อสังเกตุที่น่าสนใจไว้ว่า ข้อ 1.เดิมโรงงานสุราต้องอยู่ห่างจากทางน้ำสาธารณะ และมีพื้นที่อย่างน้อย 200 – 300 ไร่ แต่มีผู้ถกเถียงว่าเหตุใดโรงงานสุราที่ตั้งมาก่อนเปิดเสรีสุราในปี 2544 จึงสามารถตั้งอยู่ริมแม่น้ำได้ นอกจากนั้นในปัจจุบันระบบบำบัดน้ำเสียก็พัฒนาไปมาก ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่บำบัดน้ำเสียถึง 200 ไร่ กรมสรรพสามิตก็คงรับทราบข้อโต้เถียงในเรื่องนี้ จึงได้ยกเลิกระยะห่างจากแหล่งน้ำ และยกเลิกพื้นที่ขั้นต่ำ แต่อย่างไรก็ตาม โรงกลั่นสุราชุมชนยังคงกำหนดให้อยู่ห่างแหล่งน้ำสาธารณะ 100 เมตร

ข้อ 2.มาตรา 4 แห่ง พรบ. ภาษีสรรพสามิต กำหนดนิยามคำว่า “ผลิต” ไว้ ไม่ให้รวมถึง “การประดิษฐ์ค้นคว้าที่มิได้ทำขึ้นเพื่อขาย” ตีความได้ว่าประชาชนทั่วไปสามารถทดลองทำสุราได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และ ข้อ 3.ใน พรบ. สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 4 มีนิยามคำว่า “เชื้อสุรา” หมายความว่า แป้งเชื้อสุรา แป้งข้าวหมักหรือเชื้อใด ๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุหรือของเหลวอื่นแล้วสามารถทำให้เกิดแอลกอฮอล์ที่ใช้ทำสุราได้ แต่ใน พรบ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ไม่มีนิยามคำว่า เชื้อสุรา ดังนั้นจึงไม่มีกฎหมายห้ามการผลิตยีสต์ แป้งเชื้อสุรา และแป้งข้าวหมัก อีกต่อไป

อ่านบทวิเคราะห์ 'พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต' ทั้งหมดด้ที่นี่

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ