ส่องบรรษัท: ดูรายได้ ‘คู่สร้างคู่สม’ ในวันประกาศปิดตัว

ทีมข่าว TCIJ : 22 ธ.ค. 2560 | อ่านแล้ว 2090 ครั้ง

นิตยสาร 'คู่สร้าง คู่สม' ปกแรกปี 2523 และปกสุดท้ายปี 2560 ที่มาภาพ: mgronline.com

ปลายปี 2560 ข่าวที่น่าใจหายอีกข่าวหนึ่งในวงการสื่อสิ่งพิมพ์ นั่นคือการประกาศปิดตัวนิตยสาร ‘คู่สร้าง คู่สม’ โดย ‘ดำรง พุฒตาล’ กรรมการบริษัท คู่สร้าง-คู่สม (ประเทศไทย) จำกัด ระบุกับสื่อมวลชนว่าสาเหตุที่ต้องปิดตัวมาจากพฤติกรรมคนที่หันไปเสพสื่อออนไลน์ ไม่อ่านหนังสือ ส่งผลกระทบต่อองคาพยพธุรกิจสิ่งพิมพ์ ทั้งแผงหนังสือ สายส่ง เอเยนต์ โรงพิมพ์ ต้องประสบปัญหาขาดทุน ทยอยปิดตัว ซึ่งยอดขายส่วนใหญ่ของคู่สร้างคู่สมมาจากการขายผ่านแผงหนังสือ ในเมื่อแผงหนังสือหายไป ช่องทางขายก็ไม่มี แม้จะหันไปให้สมัครสมาชิก แต่คนสมัครน้อยมากแค่หลักร้อย เพราะคนไม่ซื้อหนังสือหันไปอ่านจากโซเชียลมีเดีย-มือถือ นอกจากนี้คอลัมน์ดูดวงของนามปากกา ‘อุตตราษาฒ’ ที่เขียนโดย ดร.อัมพร สุขเกษม ซึ่งเป็นคอลัมน์ที่มีผู้อ่านติดตามมากที่สุด แต่ในระยะหลังถูกคัดลอกลงในโซเชียลมีเดียทันที โดยไม่ได้ขออนุญาต ทำให้สูญเสียผู้อ่าน

ส่วนสาเหตุที่ไม่ทำออนไลน์ ดำรงระบุว่า อายุ 70 ปีแล้ว ต้องการปล่อยวาง เพราะทำงานหาเงินมาตั้งแต่เรียนจบ จากที่เคยคิดว่า งานคือชีวิต แต่เวลานี้เป็นความทุกข์แล้ว หาเงินมาตั้งเยอะจนไม่มีเวลาใช้

(อ่านเพิ่มเติม: 'โซเชียลทำให้เราท้อใจ' 10 รู้จัก 'คู่สร้างคู่สม' ก่อนปิดตำนาน 37 ปี , ต้านโซเชียลไม่ไหว “ดำรง พุฒตาล” เผยสาเหตุ ปิดตำนาน 38 ปี “คู่สร้างคู่สม” , ปิดตำนาน "คู่สร้างคู่สม", "ปิดตำนานคู่สร้างคู่สม"วางแผงฉบับสุดท้าย20ธ.ค.60 , "คู่สร้างคู่สม"เปิดใจอำลาสื่อกระดาษ , “ดำรง” ตอบชัด “คู่สร้างคู่สม” ไม่ได้ขาดทุน เคลียร์รวย 100 ล้าน เผยที่มาปกสุดท้าย)

TCIJ สืบค้นข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เข้าถึงข้อมูลออนไลน์เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2560) พบว่า บริษัท คู่สร้าง-คู่สม (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535135711 จดทะเบียนเป็น บริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 3,600,000 บาท ตั้งอยู่ที่ 238/28 ซอยอยู่เจริญ 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หมวดธุรกิจ (มาจากงบการเงินปีล่าสุด) 58132 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่วารสารและนิตยสารลงบนสื่อต่าง ๆ (ยกเว้นทางออนไลน์) วัตถุประสงค์ (มาจากงบการเงินปีล่าสุด) ขายนิตยสาร รับบริการลงโฆษณา กรรมการ 1. นายดำรง พุฒตาล คณะกรรมการลงชื่อผูกพัน นายดำรง พุฒตาล ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ส่วนบริษัท คู่สร้าง-คู่สม จำกัด ที่มีชื่อเดียวกัน เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105523018928 ที่จดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2523 นั้น ระบุว่าอยู่ในหมวดธุรกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย วัตถุประสงค์ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานที่ทำการ มีนายบรรพต สุวรรณทวีศรี เป็นกรรมการ ซึ่งปัจจุบัน ‘บริษัท คู่สร้าง-คู่สม จำกัด’ นี้อยู่ในสถานะ 'ร้าง')

จากข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงินระหว่างปี 2558-2560 ของ บริษัท คู่สร้าง-คู่สม (ประเทศไทย) จำกัด พบว่าในปี 2558 มีรายได้รวม 296,274,645.19 บาท (ลดลง 12.08%) ปี 2559 มีรายได้รวม 200,628,426.91 บาท (ลดลง 32.28%) และปี 2560 มีรายได้รวม 125,415,319.13 บาท (ลดลง 37.49%) ในด้านรายจ่าย พบว่าในปี 2558 มีรายจ่ายรวม 169,833,396.62 บาท (ลดลง 13.00%) ปี 2559 มีรายจ่ายรวม 120,012,416.54 บาท (ลดลง 29.34%) และปี 2560 มีรายจ่ายรวม 77,054,732.68 บาท (ลดลง 35.79%)

ในด้านกำไรสุทธิ พบว่าในปี 2558 บริษัท คู่สร้าง-คู่สม (ประเทศไทย) จำกัด มีกำไรสุทธิ 100,899,067.40 บาท (ลดลง 10.69%) ปี 2559 มีกำไรสุทธิ 64,360,360.78 บาท (ลดลง 36.21%) และในปี 2560 มีกำไรสุทธิ 38,500,961.18 บาท (ลดลง 40.18%)

ภาพรวมอุตสาหกรรม

เมื่อพิจารณาภาพรวมอุตสาหกรรม 'การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่วารสารและนิตยสารลงบนสื่อต่าง ๆ (ยกเว้นทางออนไลน์)' พบว่าในปี 2559 (ปรับปรุงข้อมูล ณ 2 ธ.ค. 2560) ทั้งอุตสาหกรรม (รวม 82 บริษัท) มีรายได้รวม 1,016.30 ล้านบาท บริษัทคู่สร้าง คู่สม มีรายได้รวม 200,628,426.91 บาท คิดเป็น 19.74% ของรายได้รวมทั้งอุตสาหกรรม [อนึ่งในอุตสาหกรรม 'การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่วารสารและนิตยสารลงบนสื่อต่าง ๆ (ยกเว้นทางออนไลน์)' เป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางทั้งหมด โดยเป็นขนาดเล็ก 81 บริษัท ขนาดกลาง 1 บริษัท ไม่มีขนาดใหญ่]

สำหรับอันดับการลงทุนตามสัญชาติในหมวดธุรกิจการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่วารสารและนิตยสารลงบนสื่อต่าง ๆ (ยกเว้นทางออนไลน์) นั้น ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2560 พบว่าเป็นผู้ลงทุนสัญชาติไทย 399 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนคิดตามสถานะแบบสะสม แยกตามสัญชาติ 378.13 ล้านบาท (90.97%) ผู้ลงทุนสัญชาติออสเตรเลียน 2 ราย    มูลค่าทุนจดทะเบียนคิดตามสถานะแบบสะสม แยกตามสัญชาติ 6.05 ล้านบาท (1.46%) ผู้ลงทุนสัญชาติรัสเซีย 4 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนคิดตามสถานะแบบสะสม แยกตามสัญชาติ 5.88 ล้านบาท (1.41%) และ ผู้ลงทุนสัญชาติอังกฤษ 5 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนคิดตามสถานะแบบสะสม แยกตามสัญชาติ 4.58 ล้านบาท (1.10%)

เมื่อทำการจัดอันดับรายได้นิติบุคคล ในหมวดธุรกิจการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่วารสารและนิตยสารลงบนสื่อต่าง ๆ (ยกเว้นทางออนไลน์) พบว่าในปี 2560 ลำดับที่ 1 คือ บริษัท คู่สร้าง-คู่สม (ประเทศไทย) จำกัด 125,415,319.13 บาท อันดับ 2 บริษัท ไทย เคไซ พับลิชชิ่ง จำกัด (ออกหนังสือพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นรายสัปดาห์) 7,962,707.43 บาท อันดับ 3 บริษัท เนทีฟ มีเดีย จำกัด (ให้บริการสิ่งพิมพ์โฆษณา นิตยสาร) 4,085,534.79 บาท อันดับ 4 บริษัท อมิวซิมัส จำกัด (ประกอบกิจการให้บริการพิมพ์สิ่งพิมพ์ วารสาร เอกสาร แผ่นผับ) 1,960,848.80 บาท และอันดับ 5 บริษัท ไพลอท ปริ๊นติ้ง จำกัด (บริการรับพิมพ์งานโฆษณา สื่อสาร นิตยสาร สื่อต่าง ๆ) 1,282,664.54 บาท

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ