เปิดมาตรฐานบัลลาสต์หลอดฟลูออเรสเซนซ์ใหม่ ที่บังคับใช้เมื่อ 20 ธ.ค. ที่ผ่านมา

กองบรรณาธิการ TCIJ 22 ธ.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1195 ครั้ง

เปิดมาตรฐานบัลลาสต์หลอดฟลูออเรสเซนซ์ใหม่ ที่บังคับใช้เมื่อ 20 ธ.ค. ที่ผ่านมา

สมอ.กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.23-2558 เพิ่มความปลอดภัยการใช้งาน มีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อ 20 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมาว่านายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า สมอ.กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 23-2558 ภายหลังจาก สมอ.ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐาน รวมทั้งดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับมาตรฐานดังกล่าวตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป ซึ่งผู้ทำ ผู้นำเข้า จะต้องขออนุญาตทำและนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามมาตรฐานฉบับนี้

เลขาฯ สมอ. กล่าวว่า มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ มอก. 23-2558 จะมีการทดสอบเรื่องความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เช่น การทนความร้อนและไฟ ความคงทนทางไฟฟ้า การทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูงแบบอิมพัลส์ และการประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  มีความปลอดภัยในการใช้งาน และเป็นการประหยัดพลังงานอีกด้วย

อ่าน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ มอก. 23-2558

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: