เส้นตาย 26 ก.พ. นี้ รปภ.ต้องมีใบอนุญาตประกอบอาชีพ ฝ่าฝืนคุก 3 เดือน

กองบรรณาธิการ TCIJ 22 ก.พ. 2560 | อ่านแล้ว 1323 ครั้ง

เส้นตาย 26 ก.พ. นี้ รปภ.ต้องมีใบอนุญาตประกอบอาชีพ ฝ่าฝืนคุก 3 เดือน

ขีดเส้นตาย 26 ก.พ. 2560 นี้ ทุกคนต้องมีใบอนุญาตประกอบอาชีพ รปภ. หากไม่มีใบอนุญาตจากผู้บังคับการตำรวจ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนบริษัทรักษาความปลอดภัยมีโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ที่มาภาพประกอบ: RyanMcGuire (CC0)

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2560 เว็บไซต์ข่าวสด รายงานว่า พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา สบ.10 เป็นประธานการประชุมและชี้แจงความเข้าใจให้กับผู้บังคับการตำรวจภูธรทั้ง 76 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ 400 นาย ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ตาม คำสั่ง คสช.ที่ 67/2559 ลงวันที่ 10 พ.ย. 2559 หากผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย และผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต่อไปนี้ ให้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนจังหวัด ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในแต่ละพื้นที่ภายในวันที่ 26 ก.พ. 2560 นี้

พล.ต.อ.สุวิระ เปิดเผยว่า วันนี้ได้ประชุมและชี้แจ้งความเข้าใจให้กับผู้บังคับการตำรวจภูธรทั้ง 76 จังหวัด ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1-9 และเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ 400 นาย มารับฟังชี้แจง อำนาจหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ เนื่องจากว่าพ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 ต.ค.2558 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 3 มี.ค.2559 ให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย และผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต่อไปนี้ ให้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนจังหวัด ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ในพื้นที่ของตนภายในวันที่ 26 ก.พ. 2560 นี้ ตามคำสั่งของคสช.ที่ 67/2559 ลงวันที่ 10 พ.ย.2559

โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย มอบหมายให้ผมทำหน้าที่หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย ดังนั้น ในวันนี้จึงได้เรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1-9 ที่จะต้องทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมามารับฟังชี้แจงอำนาจหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

พล.ต.อ.สุวิระ กล่าวต่อว่า เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายคือธุรกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัย มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน และส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ในปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัยเป็นจำนวนมาก แต่มีมาตรฐานในการประกอบธุรกิจที่แตกต่างกัน สมควรกำหนดมาตรฐานของธุรกิจรักษาความปลอดภัย และมาตรฐานของพนักงานรักษาความปลอดภัย

เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานธุรกิจรักษาความปลอดภัย และเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ และช่วยเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของสังคม จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ขีดเส้นตายต้องไปยื่นภายในวันที่ 26 ก.พ.2560 นี้

นับถอยหลัง 6 วันไปนี้ หากผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย และผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต่อไป ให้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนจังหวัด หรือผู้บังคับการตำรวจภูธร ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1-9 ในพื้นที่ของตนเองภายในวันที่ 26 ก.พ. นี้

ที่ปรึกษา สบ.10 กล่าวว่า หากพ้นกำหนดจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามบทเฉพาะกาลของ คำสั่ง คสช.ที่ 67/2559 ลงวันที่ 10 พ.ย.2559 และมีบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ดังนี้ ผู้ใดทำหน้าที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุก ไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“เมื่อบริษัทธุรกิจรักษาความปลอดภัย มาแจ้งลงทะเบียนแล้วทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะทราบว่า ภายในบริษัทแต่ละที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกี่คนประวิติจะถูกจัดเก็บไว้ที่สตช. หลังจากนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่ รปภ.จะต้องเข้ารับการฝึกอบรบ ที่ศูนย์ฝึกตำรวจตามภูธรต่างๆโดยมีครูฝึกเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ฝึกการฝึกอบรมก็เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นกฎหมายที่เกี่ยวการรักษาความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน การเขียนรายงาน การเตรียมพร้อมกรณีมีเหตุฉุกเฉิน การติดต่อสื่อสาร หลักการใช้กำลังหรือยุทธวิธีตำรวจ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจัดการจราจร การฝึกภาคสนาม รวมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติก็ 40 ชม.เมื่อฝึกจบแล้วทางกองบังคับการตำรวจภูธรจะเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ท่านสามารถประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ ก็เหมือนกับใบขับขี่รถยนต์ที่ทุกคนต้องมีถึงจะขับรถได้ นอกจากนี้ คุณก็สามารถไปสมัครงานเป็นเจ้าหน้าที่ รปภ.ที่ไหนก็ได้ และยังถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานนอกจากนี้ผู้ที่ทำหน้าที่ รปภ.ก็จะไม่กล้าที่จะก็เหตุที่ผิดกฎหมายอีกด้วย” พล.ต.อ.สุวิระ กล่าว

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: