ยอดจดทะเบียนนิติบุคคล ม.ค.-ก.ค. 2560 พุ่ง 41,921 ราย

กองบรรณาธิการ TCIJ 21 ส.ค. 2560 | อ่านแล้ว 906 ครั้ง

ยอดจดทะเบียนนิติบุคคล ม.ค.-ก.ค. 2560 พุ่ง 41,921 ราย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุยอดการจดทะเบียนนิติบุคคลยังเติบโตต่อเนื่อง 7 เดือนยอดพุ่งถึง 41,921 ราย ประเภทธุรกิจที่มีการประกอบธุรกิจใหม่สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป, อสังหาริมทรัพย์, ภัตตาคาร ร้านอาหาร, ขายปลีกเครื่องประดับ และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมาว่า น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงตัวเลขยอดการจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการประจำเดือนกรกฎาคม 2560 โดยมีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ในเดือนกรกฎาคม 2560 มีจำนวน 5,979 ราย เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งมีจำนวน 6,525 ราย ลดลงเล็กน้อย จำนวน 546 ราย คิดเป็น 8% และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 4,919 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 1,060 ราย คิดเป็นร้อนละ 22 ขณะที่นิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกมีจำนวน 1,626 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 78 ราย คิดเป็นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งมีจำนวน 1,548 ราย และเพิ่มขึ้นจำนวน 221 ราย คิดเป็นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 1,405 ราย

ส่วนมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ในเดือนกรกฎาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 21,258 ล้านบาท ลดลงจำนวน 19,658 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 48 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งมีจำนวน 40,916 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจำนวน5,833 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 15,425 ล้านบาท โดยประเภทธุรกิจที่มีการประกอบธุรกิจใหม่สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 640 ราย รองลงมาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 328 ราย ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร จำนวน 167 ราย ธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับ จำนวน 164 ราย และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ จำนวน 129 ราย ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ส่งผลให้ห้างหุ้นส่วนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ก.ค.60 จำนวน 1,402,233 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 21.45 ล้านล้านบาท โดยมีห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 669,296 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 16.65 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น บริษัทจำกัด 487,730 ราย บริษัทมหาชนจำกัด 1,175 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 180,391 ราย

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา 2560 ตั้งแต่ (ม.ค.-ก.ค.) มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท จำนวน 41,921 ราย มีมูลค่าจดทะเบียนทั้งสิ้น 185,539 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าจำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 5,210 ราย คิดเป็น ร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อน ตั้งแต่ (ม.ค.-ก.ค.59) ซึ่งมีจำนวน 36,711 ราย สืบเนื่องจากมาตรการทางด้านภาษีต่างๆส่งเสริมการลงทุนในประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนเพิ่มมากยิ่งขึ้น อันจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้ตามเป้าหมาย และแรงขับเคลื่อนจากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลที่กระตุ้นให้เกิดการลงทุนมากขึ้น ประกอบกับการส่งออกที่เริ่มมีทิศทางการฟื้นตัวดีขึ้นและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ภาคการท่องเที่ยวก็เริ่มจะกลับมาขยายตัวได้ดีขึ้นเช่นกันปัจจัยดังกล่าวน่าจะเป็นผลดีและเป็นแรงส่งให้เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังมีเสถียรภาพ ดังนั้นในช่วงเวลาที่เหลือปีนี้ จำนวนธุรกิจตั้งใหม่จะเป็นไปตามคาดการณ์ไม่ต่ำกว่า 65,000 ราย ด้วยปัจจัยหลายด้านยังหนุนให้เกิดธุรกิจตั้งใหม่ตามแผนโครงสร้างลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐที่จะเห็นเป็นรูปธรรมในช่วงปลายปีนี้เป็นต้นไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ