พบค่ายแม่หละชายแดนไทย-พม่า อัตราฆ่าตัวตายสองเท่าของค่ายผู้ลี้ภัยทั่วโลก

กองบรรณาธิการ TCIJ 20 มิ.ย. 2560 | อ่านแล้ว 2863 ครั้ง

พบค่ายแม่หละชายแดนไทย-พม่า อัตราฆ่าตัวตายสองเท่าของค่ายผู้ลี้ภัยทั่วโลก

รายงานผลการศึกษาขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้านถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM) เพื่อเผยแพร่ในวันผู้ลี้ภัยโลก (World Refugee Day) 20 มิ.. พบว่าอัตราการฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตาย ในค่ายผู้ลี้ภัยแม่หละสำหรับผู้อพยพมาจากประเทศพม่าในจังหวัดตาก มีอัตราสูงจนน่าตกใจ โดยมีผู้ลี้ภัย 28 คนฆ่าตัวตาย และอีก 66 คนพยายามฆ่าตัวตาย ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา ในค่ายแม่หละ ซึ่งเป็นค่ายผู้ลี้ภัยใหญ่ที่สุดในชายแดนไทย-พม่า ตั้งอยู่ที่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่า 2 เท่าของอัตราฆ่าตัวตายโดยเฉลี่ย ในค่ายผู้ลี้ภัยทั่วโลก

Harry Smith เจ้าหน้าที่โครงการของ IOM ประจำประเทศไทย เผยว่าตัวเลขการฆ่าตัวตายที่ค่ายแม่หละสูงมาก และเรื่องนี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน นอกจากนี้ยังมีความเครียดในระดับสูง อันเป็นผลจากหลากหลายสาเหตุ รวมถึงการขาดเสรีภาพในการเคลื่อนไหว ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคต ความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจ และขาดโอกาสทางการศึกษา

ที่ผ่านมาแม่หละเป็นค่ายผู้ลี้ภัยขนาดใหญ่สุด ในจำนวนค่ายผู้ลี้ภัย 9 แห่ง ตามแนวเขตแดนไทย-พม่า ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ลี้ภัยประมาณ 100,000 คน และผู้ลี้ภัยจำนวนมากใช้เวลาทั้งชีวิตอยู่ในค่ายเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม IOM แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาหลายประการ รวมถึงการฝึกฝนคนงานหน่วยช่วยเหลือป้องกันการฆ่าตัวตาย ก่อตั้งหน่วยที่ปรึกษาครอบครัว จัดหาจิตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการฆ่าตัวตายในค่าย รวมถึงจำกัดการเข้าถึงยาปราบศัตรูพืช

ที่มาข่าว: Reuters, 20/6/2017

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: