จับตา: แผนที่แสดงดัชนีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (1997-2016)

ทีมข่าว TCIJ : 19 พ.ย. 2560 | อ่านแล้ว 5572 ครั้ง