จับตา: คนว่างงานมีแนวโน้มฆ่าตัวตายสูงกว่าคนปกติ 20-30%

กองบรรณาธิการ TCIJ 19 ก.พ. 2560 | อ่านแล้ว 1105 ครั้ง


เว็บไซต์ theguardian.com รายงานเมื่อปี 2015 จากงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ลงใน วารสารด้านจิตวิทยา Lancet Psychiatry โดยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งได้ศึกษาถึงความเกี่ยวโยงระหว่างภาวะว่างงานและการฆ่าตัวตาย โดยงานวิจัยดังกล่าวใช้ข้อมูลสถิติการฆ่าตัวตายที่รวบรวมโดยรัฐบาล 63 ประเทศทั่วโลก และข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระหว่างปี 2000-2011 พบว่าสถิติผู้ที่ฆ่าตัวตายในแต่ละปีทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 233,000 คน โดยผู้ฆ่าตัวตายประมาณ 45,000 คน เป็นคนว่างงานหรือเพิ่งออกจากงานในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

นอกจากนี้ผลวิจัยระบุด้วยว่าสถิติผู้ฆ่าตัวตายเพราะตกงานเกิดขึ้นทั้งในช่วงที่เศรษฐกิจดีและช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ โดยช่วงปี 2008-2009 ซึ่งเกิดวิกฤตการเงินโลกนั้นมีผู้ฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นราว 5,000 รายทั่วโลก ทั้งนี้ผู้ที่ประสบภาวะว่างงานมีแนวโน้มจะฆ่าตัวตายสูงกว่าผู้ที่มีปัญหาอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 20-30 และในประเทศที่อัตราว่างงานต่ำจะมีสถิติผู้ฆ่าตัวตายเพราะตกงานสูง เพราะการตกงานถือเป็นเรื่องที่ไม่ปกติในประเทศเหล่านั้น


ที่มาภาพประกอบหน้าแรก: wikimedia.org

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ