เสนอสร้างอ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง รับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก งบฯ กว่า 6,700 ล้านบาท

กองบรรณาธิการ TCIJ 19 พ.ย. 2560 | อ่านแล้ว 926 ครั้ง

เสนอสร้างอ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง รับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก  งบฯ กว่า 6,700 ล้านบาท

กรมชลประทาน เตรียมเสนอสร้างอ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง รับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก มูลค่ารวมกว่า 6,700 ล้านบาท ที่มาภาพ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมาว่านายสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่ากรมชลประทานได้ดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อสร้างความมั่นคงเรื่องน้ำรองรับความต้องการที่จะเกิดขึ้นทั้งปัจจุบันและอนาคต โดยมีโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 3 โครงการ คือ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ละเมาตอนกลาง - บ้านห้วยยะอุ ความจุ 85.285 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) เมื่อแล้วเสร็จจะส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานได้ 70,000 ไร่ ส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค 21 ล้าน ลบ.ม./ปี ใช้งบการก่อสร้างประมาณ 1,415 ล้านบาท ต้องดำเนินการศึกษา EIA โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยอุ้มเปี้ยมตอนบน ความจุ 84.07 ล้าน ลบ.ม เมื่อแล้วเสร็จ จะส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน 38,000 ไร่ ส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 600,000 ลบ.ม./ปี ใช้งบในการก่อสร้างประมาณ 5,084 ล้านบาท ต้องดำเนินการศึกษา EIA และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่กึ๊ดหลวงตอนบน ความจุในระดับกักเก็บสูงสุด 2.445 ล้าน ลบ.ม. เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร่ ส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 76,030 ลบ.ม./ปี ใช้งบในการก่อสร้างประมาณ 268 ล้านบาท ไม่ต้องดำเนินการศึกษา EIA

สำหรับโครงการตามแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำเขตเศรษฐกิจพิเศษตากที่เคยศึกษาเบื้องต้นไว้นั้น มีทั้งหมด 153 โครงการ ประกอบด้วยโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางจำนวน 21 โครงการ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กอีก 132 โครงการ สามารถเก็บกักน้ำรวมกันได้ 366.17 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่ชลประทานและพื้นที่รับประโยชน์รวม 384,629 ไร่ คาดว่าจะใช้งบลงทุนทั้งหมดประมาณ 24,690.93 ล้านบาท

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: