กองทัพบกส่งทหารช่างช่วย สปก.พัฒนาที่ดินรัฐที่ถูกบุกรุกและยึดคืน

กองบรรณาธิการ TCIJ 19 มี.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1702 ครั้ง

กองทัพบกส่งทหารช่างช่วย สปก.พัฒนาที่ดินรัฐที่ถูกบุกรุกและยึดคืน

กองทัพบกส่งทหารช่าง สนับสนุน สปก.พัฒนาที่ดินรัฐที่ถูกบุกรุก และยึดคืน เตรียมนำมาจัดสรรให้กับเกษตรกรใช้ทำกิน ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2560 ว่าพันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหาที่ดินทำกินและเป็นการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สงวนหวงห้ามของภาครัฐ โดยนำแปลงที่ดินที่ได้จากยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 มาดำเนินการ ซึ่งรัฐบาลมอบให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) จัดทำเป็น “โครงการจัดที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร” และได้มีการพัฒนาที่ดินดังกล่าวก่อนที่จะจัดสรรให้เกษตรกรต่อไป

ทั้งนี้ สปก. ได้ขอรับการสนับสนุนจากกองทัพบกในการส่งหน่วยทหารช่างเข้าช่วยดำเนินการพัฒนาที่ดินตามโครงการดังกล่าว ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบหมายให้หน่วยทหารช่างของกองทัพภาคที่ 1-4 และกรมการทหารช่าง ให้การสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ โดยลักษณะงานจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ งานปรับพื้นที่ ปรับปรุงถนน และงานขุดสระเก็บน้ำ จากนั้นจะส่งมอบพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรเข้าใช้ประโยชน์ต่อไป

อย่างไรก็ตาม การส่งหน่วยทหารช่างเข้าช่วยพัฒนาที่ดินดังกล่าว นอกจากจะเป็นการทำให้เกษตรมีที่ดินทำกินตามนโยบายของรัฐบาลและป้องกันปัญหาการบุกรุกพื้นที่หวงห้ามของทางราชการแล้ว ยังเป็นการใช้ศักยภาพของกองทัพบกในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอีกด้วย

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: