อุดหนุนเงินให้เปล่าผู้ประกอบการใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพรถบรรทุก

กองบรรณาธิการ TCIJ 19 ม.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1122 ครั้ง

อุดหนุนเงินให้เปล่าผู้ประกอบการใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพรถบรรทุก

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท.ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนเงินให้เปล่าให้กับผู้ประกอบการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพรถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยผลการประหยัดพลังงานที่ได้รับต่อปี สามารถนำมาแลกรับเงินสนับสนุนได้ในอัตรา 75 บาทต่อล้านบีทียู (ประมาณ 2.75 บาทต่อน้ำมันดีเซลที่ประหยัดได้ 1 ลิตรต่อปี) ที่มาภาพประกอบ: Clker-Free-Vector-Images (CC0)

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ รายงานเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2560 ที่ผ่านมาว่า นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท.ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนินโครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่งเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรมลดการใช้พลังงานในกิจกรรมการขนส่ง ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ 1. เผยแพร่ระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง - เป็นการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญ เข้าไปให้คำแนะนำแนวทางการประหยัดพลังงานในกิจกรรมขนส่ง และเผยแพร่ระบบบริหารจัดการพลังงาน ให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ และลดการใช้พลังงานได้อย่างยั่งยืน

2. อบรมการขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงาน - จัดให้มีการอบรมการขับขี่เพื่อการประหยัดพลังงานให้กับพนักงานขับรถรวม 400 คน โดยแบ่งการอบรมเป็นรุ่น จำนวนกว่า 20 รุ่น ใน 4 ภูมิภาค
และ 3. สนับสนุนเงิน เมื่อปรับปรุงเพื่อลดการใช้พลังงาน - เป็นการสนับสนุนเงินให้เปล่า ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ และลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพรถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยผลการประหยัดพลังงานที่ได้รับต่อปี สามารถนำมาแลกรับเงินสนับสนุนได้ในอัตรา 75 บาทต่อล้านบีทียู (ประมาณ 2.75 บาทต่อน้ำมันดีเซลที่ประหยัดได้ 1 ลิตรต่อปี) โดยผู้ประกอบการภาคขนส่ง และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีรถขนส่ง สามารถยื่นขอรับการสนับสนุน เพื่อดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพรถบรรทุก อาทิเช่น เปลี่ยนยางผ้าใบเป็นยางเรเดียล เปลี่ยนเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ติดตั้งอุปกรณ์ลู่ลม หรือมาตรการปรับปรุงอื่นๆ ที่ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงาน โดยผลการประหยัดพลังงานที่ได้รับต่อปี ผู้ประกอบการสามารถนำมาแลกรับเงินสนับสนุน (Subsidy) ได้ในอัตรา 75 บาทต่อล้านบีทียู ประมาณ 2.75 บาทต่อน้ำมันดีเซลที่ประหยัดได้ 1 ลิตรต่อปี) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อแห่ง

นอกจากนี้ ยังจัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Energy Points) เพื่อส่งเสริมและจูงใจผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ 18 กลุ่มจังหวัด และกรุงเทพฯ ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวทางการสะสมคะแนน Energy Points ครบอย่างน้อย 3 คะแนน เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านพลังงานประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1. ประกาศนโยบาย (Policy) – เพื่อรับสิทธิ์อบรมหัวข้อความรู้ในการอนุรักษ์พลังงาน 2. แต่งตั้งผู้ประสานงานอนุรักษ์พลังงาน (Energy Man) – เพื่อรับสิทธิ์เยี่ยมชมโรงงานอนุรักษ์พลังงานดีเด่น 3. วางแผนอนุรักษ์พลังงาน (Planning) - เพื่อรับสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในสถานประกอบการ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ