ม.ค.-มิ.ย. 2560 นักท่องเที่ยวเยือนไทย 17 ล้านคน นักท่องเที่ยวจีนสร้างรายได้มากที่สุด

กองบรรณาธิการ TCIJ 18 ก.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1438 ครั้ง

ม.ค.-มิ.ย. 2560 นักท่องเที่ยวเยือนไทย 17 ล้านคน นักท่องเที่ยวจีนสร้างรายได้มากที่สุด

สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางไทย 17 ล้านคน หรือเฉลี่ยเดือนละ 2.8 ล้านคน สร้างรายได้รวมกว่า 8 แสนล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.41 และรายได้ขยายตัวร้อยละ 6.05 นักท่องเที่ยวจีนสร้างรายได้ให้กับไทยมากที่สุด 2 แสนล้านบาท ตามด้วยรัสเซีย และมาเลเซีย ที่มาภาพประกอบ: 3dman_eu (CC0)

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2560 ว่านายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีแรก ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวน 17 ล้านคน หรือเฉลี่ยเดือนละ 2.8 ล้านคน สร้างรายได้รวมกว่า 8 แสนล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่า ภาพรวมนักท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละ 4.41 และรายได้ขยายตัวร้อยละ 6.05 โดยเดือนที่นักท่องเที่ยวขยายตัวสูงสุด คือเดือนมิถุนายน ขยายตัวร้อยละ 11 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากหลายปัจจัย อาทิ การเข้าสู่แนวโน้มปกติของนักท่องเที่ยวจีน การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมุสลิม การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวรัสเซีย เป็นต้น

ทั้งนี้รายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 53) เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียตะวันออก ยุโรป อเมริกา เอเชียใต้ ตามลำดับ โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนสร้างรายได้ให้กับประเทศมากที่สุด รวมกว่า 2 แสนล้านบาท สัดส่วนต่อรายได้ทั้งหมด ร้อยละ 27.5 ตามด้วยรัสเซีย และมาเลเซีย ในส่วนของไทยเที่ยวไทยเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีนักท่องเที่ยวจำนวน 58 ล้านคนต่อครั้ง ก่อให้เกิดรายได้กว่า 3 แสนล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.28 และ 6.12 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ