จับตา: ย้อนอดีต ‘ผ้าห่มกับการเมืองไทย’

ทีมข่าว TCIJ : 17 ธ.ค. 2560 | อ่านแล้ว 3515 ครั้ง


บางส่วนจากกระทู้ถามและการโต้ตอบของนายทองดี อิสราชีวิน และ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เรื่อง กรรมกรและชาวนาผู้ยากจน ขาดแคลนผ้าห่ม ที่มา: การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 5/วันที่ 25 พ.ย. 2491 

ประเด็นการแจกผ้าห่มที่มีการพูดถึงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เท่าที่สืบค้นย้อนได้พบมีครั้งแรกใน การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 5/วันที่ 25 พ.ย. 2491 มีกระทู้ถาม เรื่อง กรรมกรและชาวนาผู้ยากจน ขาดแคลนผ้าห่ม โดยนายทองดี อิสราชีวิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.เชียงใหม่ ได้ตั้งกระทู้ถาม จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นว่า "เนื่องด้วยขณะนี้ทางภาคเหนือหนาวจัดมาก ทั้งนี้จึงเป็นมูลเหตุให้บรรดาพี่น้องกรรมกรและชาวนาคนไทยผู้ยากจนและเป็นผู้ที่ขาดแคลนผ้าห่ม ไม่สามารถจะทนทานกับความหนาวอาจถึงตายได้ เฉพาะอย่างยิ่งพวกเด็ก ๆ และคนชรา ข้าพเจ้าจึงขอเรียนถามนายกรัฐมนตรีว่า ท่านมีนโยบายช่วยเหลือโดยสั่งให้ อจส. รีบจัดส่งผ้าห่มขึ้นไปให้ข้าหลวงประจำจังหวัดภาคเหนือ ช่วยจัดจำหน่ายให้แก่บรรดากรรมกรและชาวนาผู้ยากจนของชาติโดยด่วนในราคาถูกกว่าท้องตลาดจะได้หรือไม่และจะจัดส่งไปได้เมื่อใด"

โดย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ตอบกระทู้นี้ว่า "ข้าพเจ้าขอตอบกระทู้ท่านผู้แทนเชียงใหม่ดังนี้ ในเรื่องที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะช่วยเหลือประชาชนในการที่จะให้ผ้าห่มในฤดูหนาว เฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่ท่านผู้แทนได้ตั้งกระทู้มานั้น ขอยืนยันว่ารัฐบาลนี้มีนโยบายที่จะช่วยเหลือราษฏรให้ได้รับความสุขโดยทั่วกัน ไม่แต่เฉพาะในเรื่องผ้าเท่านั้น ทั่ว ๆ ไป" เฉพาะในเรื่องผ้าที่ท่านถามว่าจะส่งของ อจส. ไปให้จะได้หรือไม่นั้น ได้สอบถามทาง อจส. แล้วว่ายังไม่ได้สั่งผ้าห่มเข้ามาจำหน่าย มีแต่ที่ติดมากับหน่วยของโรงพยาบาลบ้างไม่กี่ร้อยผืน ก็ทำการจำหน่ายแล้ว นอกนั้นก็เป็นของชำรุดใช้การไม่ได้เสียเป็นจำนวนมาก และอย่างไรก็ดี อจส. ได้ซื้อกางเกงกันหนาวของอเมริกามาจำหน่ายแล้ว ซึ่งมีจำนวนพอที่จะเฉลี่ยให้จังหวัดต่าง ๆ ทางภาคเหนือได้บ้าง ในเรื่องนี้ทางกระทรวงมหาดไทยเมื่อได้ทราบกระทู้ของท่าน และทราบว่าทาง อจส. มีเครื่องกันหนาวเช่นนี้ จึงได้สั่งให้กระทรวงมหาดไทยให้จัดการสั่งแก่ข้าหลวงประจำจังหวัด ได้จัดการซื้อกางเกงกันหนาวนี้ไปขายให้แก่ประชาชนในราคาถูกต่อไปแล้ว ในการที่ อจส. ไม่ได้ซื้อผ้าเข้ามานั้นก็เพราะเหตุว่าในกรุงเทพฯ เปลี่ยนรัฐบาล รัฐบาลนี้ได้เข้ามาทำหน้าที่ก็ปรากฎว่า อจส. จึงอยู่ในบัญชีต่าง ๆ ระหว่างจำหน่ายชำระบัญชีและตรวจข้าวตรวจของกัน จึงไม่มีเวลาที่จะสั่งของเพิ่มเติมเข้ามา แต่อย่างไรก็ตามในกาลภายหน้ารัฐบาลนี้จะพยายามที่จะเตรียมกิจการต่าง ๆ เหล่านี้ไว้ล่วงหน้า ก็หวังว่าในหน้าหนาวคราวหน้า ชาวเชียงใหม่จะได้ผ้าห่ม"

ใน การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2/วันที่ 5 ม.ค. 2493 มีการตั้งกระทู้ถาม เรื่อง การจำหน่ายผ้าห่มให้แก่กรรมกรไทย โดยนายทองดี อิสราชีวิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.เชียงใหม่ อีกครั้งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยระบุว่า "ท่านทราบหรือไม่ว่า ในขณะนี้บรรดากรรมกรคนไทยและชาวนาตามจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคเหนือ อาทิเช่น เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่านและอุตรดิตถ์ เป็นต้น ได้ประสบกับอากาศหนาวเย็นมากแล้ว แต่กรรมกรและชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติส่วนมาก เป็นผู้ยากจน และไม่สามารถที่จะซื้อผ้าห่มในท้องตลาดซึ่งพ่อค้าต่างด้าวได้ตั้งราคาไว้สูงมาก เพราะเป็นวิธีการที่พ่อค้ารีบฉวยโอกาส พฤติการณ์เช่นนี้กระทำให้กรรมกรไทยและชาวนาผู้ยากจนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง เมื่อท่านทราบ ข้าพเจ้าขอเรียนถามว่า ท่านจะมีนโยบายให้ อจส. รีบจัดส่งผ้าห่มไปจำหน่ายให้แก่กรรมกร และชาวนาผู้อาภัพของชาติในราคาถูกกว่าท้องตลาดโดยด่วนจะได้หรือไม่"

พลโทมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ตอบกระทู้ว่า "กระทรวงมหาดไทยขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติว่าดังนี้ ในเรื่องการจ่ายผ้าห่มหนาวตามที่ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติได้ถามนั้น เมื่อครั้งก่อน ปีก่อน อจส. และทางกรมประชาสงเคราะห์ได้จัดซื้อส่งไปจำหน่าย แต่บัดนี้ราคาผ้านั้นได้ถูกลงมาแล้ว และทาง อจส. และกรมประชาสงเคราะห์จึงมิได้คิดเอาไปจำหน่าย และความจริงนั้นกระทรวงมหาดไทยยังมิได้รับรายงานจากข้าหลวงประจำจังหวัดที่ท่านตั้งกระทู้ถามมานั้น เพราะฉะนั้นจึงมิได้จัดการอย่างไร"

นายทองดี อิสราชีวิน ยังได้ตั้งกระทู้เกี่ยวกับเรื่องภัยหนาวอีกครั้งใน การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 9/วันที่ 8 ธ.ค. 2492 กระทู้ถามด่วน เรื่อง การสงเคราะห์เด็กและมารดาผู้ยากจนในฤดูหนาว โดยระบุว่า “ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ด่วนถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้ ในปัจจุบันนี้ ฤดูหนาวกำลังเริ่มขึ้นแล้วในจังหวัดต่าง ๆ ภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ และน่าน เป็นต้น ตามจังหวัดเหล่านี้อากาศหนาวเย็นจัดมาก เด็ก ๆ ในครอบครัวมารดาผู้ยากจนและคนชราทั้งหลาย ต้องผจญต่อความหนาวเย็นจัดอย่างยากแค้นแสนสาหัส และได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอกราบเรียนถามว่า เพื่อความผาสุกและความสวัสดิภาพของเด็ก ๆ ในครอบครัวมารดาและคนชราผู้ยากจน ท่านจะมีนโยบายจ่ายเงินขององค์การสงเคราะห์เด็กสหประชาชาติจัดซื้อผ้าห่มส่งขึ้นไปช่วยเหลือแจกจ่ายให้แก่พลเมืองผู้อาภัพของชาติโดยด่วนหรือไม่”

พระยาบริรักษ์เวชชการ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้ตอบกระทู้ว่า "ข้าพเจ้าขอตอบกระทู้ถามของสมาชิกผู้มีเกียรติ ดังต่อไปนี้ รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสงเคราะห์เด็กขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาดำเนินการใช้จ่ายเงินซึ่งคณะกรรมการวิงวอนขอสหประชาชาติเพื่อสงเคราะห์เด็กแห่งประเทศไทย ในส่วนที่ประเทศไทยได้รับแบ่งคณะกรรมการชุดนี้ได้วางโครงการที่จะทำการสงเคราะห์ให้ทั่วถึง และเป็นประโยชน์แก่แม่และเด็กอนาถามากที่สุด โดยจะดำเนินหนักในด้านหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ด้วยการจัดให้มีหน่วยรถยนต์และเรือยนต์พยาบาลประกอบด้วยเวชภัณฑ์ ผ้าอ้อม เสื้อเด็ก และมีนายแพทย์พยาบาล ออกไปทำการรักษาพยาบาลแม่และเด็กอนาถาในท้องถิ่นที่รถยนต์และเรือยนต์ไปถึง ส่วนท้องถิ่นที่ไปไม่ถึง จะส่งเวชภัณฑ์ ผ้าอ้อม เสื้อเด็ก ไปให้โรงพยาบาล สุขศาลาและโรงเรียนดำเนินการให้ และจะได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนสถานสงเคราะห์เด็กอนาถาตามสมควร คณะกรรมการได้เสนอโครงการดังกล่าวให้รัฐบาลและสหประชาชาติทราบและเห็นชอบด้วยแล้ว ฉะนั้นจึงไม่มีเงินเหลืออยู่ที่จะช่วยในเรื่องผ้าห่มกันหนาวนี้ได้ อย่างไรก็ดี หากมีอากาศหนาวจัดผิดปกติขึ้น จนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนและจำเป็นแก่ราษฎรแล้ว รัฐบาลก็จะได้พิจารณาช่วยเหลือดังที่เคยปฏิบัติมาแล้ว"

นอกจากนี้ จากการสืบค้นจากฐานข้อมูลของรัฐสภายังพบตัวอย่างเหตุการณ์ที่มีประเด็นเกี่ยวกับการ ‘แจกผ้าห่ม’ และ ‘ภัยหนาว’ อีกเช่น  ใน การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2/วันที่ 25 พ.ย. 2542 กระถทู้เรือง การช่วยเหลือเสื้อผ้ากันหนาวในภาคอีสานและภาคเหนือตอนบน โดยนายทรงพล โกวิทศิริกุล การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 18/วันที่ 24 ส.ค. 2543 มีกระทู้ถามทั่วไป เรื่อง การจัดซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้ากันหนาว และผ้าห่มนอน โดยนายเอกภาพ พลซื่อ (แต่เจ้าของกระทู้ขอถอนกระทู้) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 33/วันที่ 18 ต.ค. 2543 เรื่อง การบริจาคผ้าห่มเครื่องกันหนาวแก่ประประชาชน โดยนายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 2/2552 มีการขอหารือเรื่อง 'ผ้าห่มภัยหนาว' โดยนายสุชาติ ลายน้ำเงิน การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 4/2552 มีการอภิปรายเรื่อง 'จังหวัดชัยภูมิยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการแจกผ้าห่มเพื่อบรรเทาอากาศหนาว' โดยนางสุนทรี ชัยวิรัตนะ

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: