จับตา: พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด อ.เบตง ปี 2561-2568

ทีมข่าว TCIJ : 17 ก.ย. 2560 | อ่านแล้ว 1744 ครั้ง


ข้อมูลจาก รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องโครงการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ) เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ระบุว่าในปี 2558 อ.เบตง มีความต้องการพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด 59.697 ล้านหน่วย และความต้องการไฟฟ้าสูงสุดที่ 13 เมกะวัตต์ Load Factor เท่ากับ 0.52 ซึ่งหากใช้ Load Factor นี้พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าปี 2568 ในกรณีที่ อ.เบตง มีผู้เยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.77 ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดจะอยู่ที่ 19.45 เมกะวัตต์ แต่หากมีผู้เยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดจะอยู่ที่ 22.14 เมกะวัตต์

ที่มาภาพประกอบหน้าแรก: Pantip/ User: duang99

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: