คนไทยรู้ยัง: ปลูก ‘หญ้าเนเปียร์’ กำไร 9,511-10,068 บาทต่อไร่

ทีมข่าว TCIJ : 17 พ.ย. 2560 | อ่านแล้ว 3120 ครั้ง

ผลสำรวจพบการปลูกหญ้าเนเปียร์ สำหรับเลี้ยงสัตว์ พันธุ์ปากช่อง 1 ปีการผลิต 2560 ที่ จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ หักต้นทุนการผลิตแล้วได้กำไรสุทธิเฉลี่ย 9,511-10,068 บาทต่อไร่ ที่มาภาพประกอบ: oae.go.th

ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (สศท.5) ที่ลงพื้นที่ระหว่างเดือน ส.ค.-ก.ย. 2560 สำรวจต้นทุนพืชทางเลือกในโครงการ Zoning by Agri-Map สำรวจข้อมูลต้นทุนพืชทางเลือกที่จะแนะนำแก่เกษตรกรในการปลูกเพื่อทดแทนข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม จากการสำรวจมีพืชหลายชนิดที่เหมาะสมแก่การทดแทนการปลูกข้าวในพื้นที่ดังกล่าว ได้แก่ เกษตรผสมผสาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย ถั่วลิสง ไผ่กิมซุง พืชผัก และพืชสมุนไพร

ซึ่งพืชที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง คือ 'หญ้าอาหารสัตว์' หรือ 'หญ้าเนเปียร์' มีต้นทุนการเพาะปลูกต่ำ ผลกำไรสูง และยังสามารถปลูกไว้เพื่อนำมาเป็นอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนและโคนมในนพื้นที่อีกด้วย หญ้าเนเปียร์ที่นิยมปลูกได้แก่ พันธุ์ปากช่อง 1 ต้นทุนและผลตอบแทนปลูกหญ้าเนเปียร์ ซึ่งในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ ปีการผลิต 2560 มีต้นทุนรวม เท่ากับ 6,488 บาทต่อไร่ มีรายได้จากการขายผลผลิต เท่ากับ 16,000 บาทต่อไร่ หักต้นทุนการผลิตแล้วได้กำไรสุทธิเฉลี่ย 9,511 บาทต่อไร่ จังหวัดสุรินทร์ ปลูกหญ้าเนเปียร์ ปีการผลิต 2560 มีต้นทุนรวม เท่ากับ 5,931.57 บาทต่อไร่ มีรายได้จากการขายผลผลิต เท่ากับ 16,000 บาทต่อไร่ หักต้นทุนการผลิตแล้วได้กำไรสุทธิเฉลี่ย 10,068 บาทต่อไร่

หากสนใจข้อมูลผลการสำรวจ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและคำแนะนำได้ที่ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 โทร.044 465 079 หรือ อีเมล zone5@oae.go.th

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: