พบเกษตรกรแห่คืนที่ดิน ส.ป.ก. 10% เพราะไม่ถนัดกับอาชีพที่ส่งเสริม

กองบรรณาธิการ TCIJ 17 ต.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1374 ครั้ง

พบเกษตรกรแห่คืนที่ดิน ส.ป.ก. 10% เพราะไม่ถนัดกับอาชีพที่ส่งเสริม

เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ระบุที่ผ่านมามีเกษตรกรถอนตัวเพราะไม่ถนัดกับอาชีพที่ส่งเสริมประมาณ 10% ซึ่งอาจเกิดจากภาครัฐสื่อสารไม่ครบ เพราะบางครั้งอาชีพที่ส่งเสริมต้องลงทุนสูงชาวบ้านต้องการที่ดิน เมื่อต้องมีการลงทุนเพิ่ม ประกอบกับอาชีพที่ส่งเสริมอาจทำแล้วไม่เชี่ยวชาญเกษตรกรจึงตัดสินใจคืนสิทธิ ที่มาภาพประกอบ: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เว็บไซต์ข่าวสด รายงานเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2560 ที่ผ่านมาว่านายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ส.ป.ก. เตรียมปรับแผนการดำเนินงานปี 2561 ให้สอดคล้องแผนบูรณาการงบประมาณของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่บูรณาการโครงการ เพราะ ส.ป.ก.เกี่ยวข้องแทบทุกโครงการ แต่ที่ผ่านมา ส.ป.ก.ทำงานไม่ตรงกับวัตถุประสงคืการทำงาน ลืมหน้าที่ของตนเอง หน้าที่ของ ส.ป.ก.คือ การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษรกรรม การเพิ่มมูลค่าที่ดินให้เกษตรกร แต่ที่ผ่านมาลืมทำเลยทำให้งานไม่คืบหน้า เมื่อมารับตำแหน่งใหม่ จะต้องสางงานเก่าและปัญหาเดิม ๆ

ทั้งนี้ ช่วงที่ผ่านมา ส.ป.ก.เร่งการดำเนินงานเพราะเป็นเรื่องของกำหนดเวลาที่ รัฐบาล คณะรักษาความปลอดภัย (คสช.) มีการประกาศใช้ ม.44 ทำให้ทุกอย่างเร่ง บางครั้งขาดความรอบคอบ ดังนั้นจากนี้ต่อไป ส.ป.ก.จะทำงานให้รอบคอบ จะไม่ผูกติดกับเวลา แม้รัฐบาล คสช.จะมีการประกาศวันการเลือกตั้งเป็นปลายปี 2561 แล้ว ก็ไม่ถือว่าทุกอย่างต้องจบภายในรัฐบาลนี้ แต่ ส.ป.ก.จะทำภายใต้เงื่อนไข ความรอบคอบ ถูกต้อง แม่นยำ ดังนั้นการทำงานของ ส.ป.ก.ที่ผ่านมา จึงไม่มีความชัดเจน ด้วยสาเหตุที่ไม่มีความรอบคอบ ไม่มีละเอียดในเนื้องาน ส่งผลให้งานการจัดสรรที่ดี ส.ป.ก.ในช่วงที่ผ่านมา มีปัญหาเพราะตามแผนมีการจัดสรรที่ดินส.ป.ก. ในเวลา 2 ปีจำนวน 3 หมื่นไร่ มีในพื้นที่ 7 จังหวัด และล่าสุดมีการจัดสรรไปแล้วจำนวน 10 แปลง มีการจัดคัดเลือกเกษตรกรที่จะได้รับแจกที่ดินด้วยความรีบร้อน ทำให้มีเกษตรกรมากกว่า 10% ขอคืนที่ดินของ ส.ป.ก. ที่ได้รับจัดสรรไป ทำให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) ต้องดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรที่จะได้สิทธิเป็นเจ้าของที่ดินของ ส.ป.ก.ใหม่

“ที่ผ่านมาแผนไม่ชัดเจน ตั้งแต่เรื่องของการจัดคนลงพื้นที่เกษตรที่เป็นพื้นที่ ส.ป.ก. เพราะที่ดิน ส.ป.ก. ต้องมีการจัดโครงสร้างพื้นฐาน เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับพื้นที่อาชีพ ก่อตั้งสหกรณ์ขึ้นมาเพื่อบริหาร รวมถึงหาผู้จัดการโครงการ ซึ่งคุณสมบัติของเกษตรกร ต้องไม่มีที่ดินอยู่เลย หากมีที่ดินเอาออกไป แต่ลืมชี้แจงให้เกษตรกรผู้ที่จะรับที่ดิน รู้ว่าถ้าได้ที่ดินต้องทำเกษตร หรือประกอบอาชีพตามที่ระบุ ทำให้มีคนถอนตัว เพราะไม่ถนัดกับอาชีพที่ส่งเสริมจำนวนประมาณ 10% ต้องประสานกับท้องถิ่นเพื่อบรรจุคนเข้าใหม่ เงื่อนไขสำคัญคือเรื่องของอาชีพ ซึ่งอาจเกิดจากภาครัฐสื่อสารไม่ครบ เพราะบางครั้งอาชีพที่ส่งเสริมต้องลงทุนสูงชาวบ้านต้องการที่ดิน เมื่อต้องมีการลงทุนเพิ่ม ประกอบกับอาชีพที่ส่งเสริมอาจ ทำแล้วไม่เชี่ยวชาญ อาจเกิดการละทิ้งที่ดิน เกษตรกรจึงตัดสินใจคืนสิทธิจำนวนมากพอควร”

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: