คนไทยยังรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียมมากที่สุด 55%

กองบรรณาธิการ TCIJ 17 ก.พ. 2560 | อ่านแล้ว 1126 ครั้ง

คนไทยยังรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียมมากที่สุด 55%

กสทช. ระบุ แนวโน้มคนไทยดูทีวีดิจิทัลเพิ่มขึ้น แต่ยังรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียมมากที่สุด 55% ดิจิตอลทีวี 30% รับชมผ่านระบบอนาล็อก 9% รับชมผ่านเคเบิลทีวี 6% ที่มาภาพประกอบ: EME (CC0)

เว็บไซต์ moneychannel.co.th รายงานเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2560 ว่า พันเอกนที ศุกลรัตน์ กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. แถลงทิศทางและภาพรวมตลาดทีวีดิจิตอลว่า ปี 59 คนไทยยังรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียมมากที่สุด 55%

รองลงมาเป็นการชมผ่านดิจิตอลทีวี 30% รับชมผ่านระบบอนาล็อก 9% รับชมผ่านเคเบิลทีวี 6% โดยมีสัดส่วนผู้ชมช่องรายการเดิมลดลงตลอดทั้งปี จากเดิมเดือน มกราคม 2559 อยู่ที่ 61.1% ลดลงเหลือ 46.8% สวนทางกับสัดส่วนผู้ชมรายการจากช่องทีวีดิจิตอลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดือน มกราคม 2559 อยู่ที่ 38.9% เพิ่มขึ้นเป็น 53.2% ในเดือน ธันวาคม 2559 ขณะที่การขยายโครงข่ายทีวีดิจิตอลครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 91.7%

ทั้งนี้ คาดว่าปีนี้จะเห็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมโทรทัศน์เติบโตมากขึ้น ทั้งธุรกิจที่ใช้เพื่อรับชมเนื้อหาโทรทัศน์ทีวี หรือ OTT ซึ่งมาจาก Over The Top, โฮมช้อปปิ้งและโมบายทีวีโดยบริการ OTT มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นและกลายเป็นแพลตฟอร์มสำคัญ ในการนำเสนอคอนเทนท์และสร้างความท้าทายให้กับ กสทช. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล

เนื่องจากทีวีโฮมช้อบปิ้งเป็นธุรกิจที่จะเห็นการเติบโตที่ชัดเจนและมีโอกาสขยายตัวได้มากโดยจะเห็นผู้เล่นรายใหม่สนใจเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ปัจจุบันผู้ประกอบการทีวีโฮมช้อปปิ้งเลือกที่จะนำสินค้าและบริการมาโฆษณาผ่านฟรีทีวีและดิจิตอลทีวีทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้จากการเช่าเวลาออกอากาศเพื่อขายสินค้า

อย่างไรก็ดี ในแง่กฏกติกาการกำกับต้องมีความชัดเจน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ส่วนโมบายทีวีจะเห็นแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องโดยมีจำนวนโมบายทีวีที่ขายในท้องตลาดประมาณ 1.53 ล้านเครื่อง การเติบโตที่เกิดขึ้นมาจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะความต้องการของผู้บริโภคและการขยายโครงข่ายและสัญญาณทีวีดิจิตอลที่ครอบคลุมมากขึ้น

สำหรับพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์อันดับหนึ่งยังเป็นการรับชมช่องรายการเดิมแต่ระยะเวลาลดลงโดยปี 2559 มีการรับชมช่องรายการเดิมอยู่ที่ 128 นาทีต่อคนต่อวันลดลงจากจากปี 2558 ที่มีการรับชม 148 นาทีต่อคนต่อวัน อันดับที่ 2 ช่องทีวีดิจิตอล ปี 2559 มีการรับชมเพิ่มขึ้น 123 นาทีต่อคนต่อวันจากปี 2558 มีการรับชม 94 นาทีต่อคนต่อวัน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ