เสนอ 2 แผนขนส่งสาธารณะเชียงใหม่ 'รถไฟรางเบาใต้ดินผสมบนดิน' และ 'รถไฟรางเบาบนดิน'

กองบรรณาธิการ TCIJ 16 พ.ย. 2560 | อ่านแล้ว 1396 ครั้ง

เสนอ 2 แผนขนส่งสาธารณะเชียงใหม่ 'รถไฟรางเบาใต้ดินผสมบนดิน' และ 'รถไฟรางเบาบนดิน'

โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอโครงการในขั้นตอนสุดท้ายกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) แล้ว มี 2 แผน คือ แผน A ระบบรถไฟรางเบาใต้ดินผสมบนดิน และแผน B ระบบรถไฟรางเบาบนดิน โดยมีระบบรองและระบบเสริมคือ รถเมล์ ที่มาภาพประกอบ: cm-pmap.com


เมื่อปลายเดือน ต.ค. 2560 ที่ผ่านมา เพจ Chiang Mai Public Transit Master Plan #เชื่อมเชียงใหม่ ในโครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่าโครงการศึกษาฯ ได้นำเสนอโครงการในขั้นตอนสุดท้ายกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เมื่อต้นเดือน ต.ค. 2560 โดยมีผลสรุปดังนี้

- แผนแม่บทระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ที่นำเสนอ มี 2 แผน คือ แผน A ระบบรถไฟรางเบาใต้ดินผสมบนดิน และแผน B ระบบรถไฟรางเบาบนดิน โดยมีระบบรองและระบบเสริมคือ รถเมล์
- สนข. จะส่งแผนแม่บททั้ง A และ B ให้กระทรวงคมนาคม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.)
- หลังจากนั้น จะได้นำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นขั้นตอนสุดท้าย
- ในขณะเดียวกันนั้น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะได้ดำเนินการคู่ขนานเกี่ยวกับการออกแบบรายละเอียด ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการร่วมทุนแบบ (Private Public Partnership - PPP)
- เพื่อให้ลงมือก่อสร้างได้ตามนโยบาย ภายในปี 2562

ทั้งนี้ทางคณะผู้ศึกษาฯ ยังไม่สามารถสรุปได้แน่นอน ณ ขณะนี้ว่ารูปแบบของระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นไปตามแผนแม่บทใด

คลิ๊กอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนแม่บทระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ที่นำเสนอทั้ง 2 แผน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: