ชาวบ้านประท้วงคัดค้านเตาเผาขยะติดเชื้อ มอ.

กองบรรณาธิการ TCIJ 16 ก.ค. 2560 | อ่านแล้ว 2030 ครั้ง

ชาวบ้านประท้วงคัดค้านเตาเผาขยะติดเชื้อ มอ.

ชาวบ้าน 3 ตำบลเดินหน้าคัดค้านโครงการเตาเผาขยะติดเชื้อของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ลั่นถ้าไม่ยอมยุติโครงการ ชาวบ้านจะยกระดับการเคลื่อนไหว และยื่นฟ้องต่อศาลปกครองให้สั่งระงับโครงการต่อไป ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2560 ว่าชาวบ้านจาก 3 ตำบล ประกอบด้วย ต.ทุ่งใหญ่ ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ และ ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา หลายร้อยคน รวมตัวแสดงจุดยืนคัดค้านโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อ หรือศูนย์ทำลายวัสดุและของเสียทางการแพทย์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่จะมีการก่อสร้างขึ้นในพื้นที่ ม.6 บ้านทุ่งงาย ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนขยายห่างจากพื้นที่เดิมราว 5 กม.อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่วันที่ 13 ก.ค. มหาวิทยาลัยได้ออกเอกสารชี้แจงผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยยืนยันเตาเผาขยะดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังอ้างถึงความจำเป็นในการก่อสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อดังกล่าวว่าเนื่องจากการดำเนินงานของหลายหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ทั้งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่ต้องดูแลผู้ป่วยปีละประมาณ 1 ล้านคน รพ.ทันตกรรม โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ และในการขั้นตอนของการศึกษาในคณะต่าง ๆ ทำให้มีวัสดุทางการแพทย์ ขยะติดเชื้อที่ต้องทำลายอย่างถูกวิธีจำนวนมาก พร้อมทั้งยืนยันว่าระบบการจัดการขยะได้มาตรฐานสากลและมีมาตรฐานสูง จึงขอให้ชาวบ้านมั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

นายสุรเชษ บิลสัน ผุ้ใหญ่บ้าน ม.5 บ้านท่าข้าม เปิดเผยว่า ชาวบ้านหวาดกลัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากพื้นที่กอ่สร้างอยู่บนที่สูง และมลพิษทั้งอากาศ น้ำจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านพื้นที่ด้านล่างถึง 3 ตำบล จึงอยากเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยยกเลิกโครงการ และพิจารณาสถานที่อื่นเพื่อความเหมาะสมต่อไป และเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีกระบวนการไม่ถูกต้อง ไม่มีการทำประชาคมหรือชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านก่อนหน้านี้ ทั้ง ๆ ที่ที่ดินในบริเวณดังกล่าวเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ชาวบ้านในพื้นที่เคยใช้ประโยชน์ร่วมกัน และยินยอมมอบให้กับมหาวิทยาลัย ด้วยเห็นว่าจะสามารถนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับชุมชน สร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ และการดำเนินการด้านการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัย แต่กลับพบว่าหลังจากมีการอนุญาตให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ในที่ดิน กลับมีการใช้พื้นที่บางส่วนเพื่อก่อสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อ ทำให้ชาวบ้านออกมาเคลื่อนไหวคัดค้าน เนื่องจากชาวบ้านเกรงว่าจะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย และกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน ผลผลิตด้านการเกษตรที่จะได้รับผลกระทบจากขยะติดเชื้อ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: