เคาะค่าเช่าที่ราชพัสดุเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี-นครพนม

กองบรรณาธิการ TCIJ 16 มิ.ย. 2560 | อ่านแล้ว 1681 ครั้ง

เคาะค่าเช่าที่ราชพัสดุเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี-นครพนม

กนพ. กำหนดหลักเกณฑ์และค่าเช่าที่ราชพัสดุเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี กำหหนดค่าเช่า 1,200 ไร่ต่อปี 50 ปี ส่วนค่าธรรมเนียมจัดเก็บครั้งเดียว 20,000 บาทต่อไร่ ส่วนที่นครพนมกำหนดค่าเช่า 8,400 บาทไร่ต่อปี ค่าธรรมเนียม 140,000 บาทต่อไร่ 50 ปี เตรียมเปิดประมูลเดือนกรกฎาคมนี้ ที่มาภาพประกอบ: สวท.กาญจนบุรี

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2560 ว่านายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงร่วมกันว่า ที่ประชุม กนพ.เห็นชอบตามข้อเสนอกระทรวงการคลังกำหนดค่าเช่าที่ราชพัสดุในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน 2 จังหวัด คือ กาญจนบุรี กำหหนดค่าเช่า 1,200 ไร่ต่อปี ส่วนค่าธรรมเนียมจัดเก็บครั้งเดียว 20,000 ต่อไร่ สำหรับการเช่าระยะเวลา 50 ปี เน้นกลุ่มเกษตรแปรรูป เทรดดิ้งสินค้าอุปโภคบริโภค

ส่วนจังหวัดนครพนม กำหนดค่าเช่า 8,400 ไร่ต่อปี ค่าธรรมเนียมจัดเก็บครั้งเดียว 140,000 ต่อไร่ สำหรับการเช่าระยะเวลา 50 ปี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเทรดดิ้งสินค้าอุปโภคบริโภค และกำหนดให้ปรับเพิ่มค่าเช่าร้อยละ 3 ทุก 3 ปี ขณะที่จังหวัดตาก กำหนดค่าเช่าไว้แล้วราคา 36,000 ไร่ต่อปี ส่วนค่าธรรมเนียมจัดเก็บครั้งเดียว 250,000 ต่อไร่ สำหรับการเช่าระยะเวลา 50 ปี จึงเตรียมนำ 3 พื้นดังกล่าวเปิดประมูลให้เอกชนเข้าใช้บริการ เพื่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตดังกล่าวช่วงเดือนกรกฎาคมนี้

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการเช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับการคัดเลือก ต้องลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าโครงการ หากเริ่มลงทุนปี 2560 จะได้รับยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลา 2 ปี หากลงทุนภายในปี 2561 ได้รับยกเว้นค่าเช่า 1 ปี เพื่อต้องการเร่งรัดเงินลงทุนออกสู่ระบบ รวมทั้งสั่งการให้ปรับเกณฑ์การคัดเลือก นอกจากการให้เน้นด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ไฟฟ้า ประปาแล้ว ยังต้องการเพิ่มน้ำหนักด้านการส่งเสริมเอสเอ็มอี การใช้นวัตกรรม สินค้าเกษตรแปรรูป และยังสั่งการให้กรมศุลกากรเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามด่านชายแดน 15 ด่าน หวังอำนวยความสะดวกทั้งการนำเข้า ส่งออกสินค้า การใช้ระบบ CCTV การเอ็กซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์สินค้า การสร้างเขตทัณฑ์บนสินค้าให้เพียงพอ เพื่อเชื่อมโยงกับด่านชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: