สื่อเผย 'ธุรกิจขายตรง' ยอดจดทะเบียนยังสูง

กองบรรณาธิการ TCIJ 15 ธ.ค. 2560 | อ่านแล้ว 645 ครั้ง

สื่อเผย 'ธุรกิจขายตรง' ยอดจดทะเบียนยังสูง

เว็บไซต์ 'ฐานเศรษฐกิจ' เผยนักธุรกิจยังสนใจขายตรงและตลาดแบบตรง แห่จดทะเบียนใหม่ปี 2560 จำนวน 169 ราย รวมถึงปัจจุบันมีผู้ทำธุรกิจอยู่ในระบบถึง 1,875 ราย แต่มีผู้ประกอบการทำผิดจนถูกเพิกถอนใบอนุญาตไป 168 ราย

เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ รายงานเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมาว่านายณัชภัทร ขาวแก้ว นิติกรชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยกับถึงผลการดำเนินงานของกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ว่า ทางสคบ.ได้มีการรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ในปี 2560 ซึ่งพบว่ามีการรับจดทะเบียนใหม่รวม 169 ราย แบ่งเป็น ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงจำนวน 81 ราย ขณะที่ธุรกิจตลาดแบบตรงมีการรับจดทะเบียนใหม่รวม 88 ราย

โดยตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบันยังมีผู้ประกอบการทั้ง 2 ธุรกิจที่ดำเนินการอยู่จำนวน 1,875 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงจำนวน 1,283 ราย และธุรกิจตลาดแบบตรง จำนวน 592 ราย ซึ่งสคบ.ได้รับจดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจขายตรงตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 1,504 ราย ส่วนในธุรกิจตลาดแบบตรงที่ทางสคบ. ได้รับจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน มีจำนวนรวม 594 ราย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีผู้ประกอบการที่สนใจประกอบธุรกิจ ได้ขอยื่นจดทะเบียนใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ก็มีผู้ประกอบการส่วนหนึ่งที่ขอยกเลิกการประกอบธุรกิจด้วยเช่นกัน ซึ่งในธุรกิจขายตรงมีผู้ประกอบการขอยกเลิกการประกอบธุรกิจ จำนวน 53 ราย ส่วนธุรกิจตลาดแบบตรงมีผู้ขอยกเลิกประกอบธุรกิจจำนวน 2 ราย

นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ประกอบธุรกิจขายตรงได้ถูกเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจด้วย ซึ่งมีจำนวน 168 ราย ด้วยสาเหตุต่าง ๆ อาทิ ดำเนินธุรกิจเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ การไม่ดำเนินธุรกิจตามแผนการตลาดที่ได้จดทะเบียนไว้ เป็นต้น แต่ประเด็นสำคัญที่ถูกยกเลิกและเพิกถอน มีด้วยกัน 4 ประเด็น ได้แก่ ธุรกิจล้มละลาย ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ชำระบัญชีเพราะบริษัทปิดกิจการ และสถานะร้าง นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ประกอบการที่เข้ามาขอยกเลิกการประกอบธุรกิจเองด้วยจำนวน 50 ราย ซึ่งสาเหตุหลักจะมาจากไม่มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ ไม่เข้าใจในระบบธุรกิจขายตรง เปลี่ยนใจไม่ดำเนินธุรกิจขายตรง แต่ไปดำเนินธุรกิจประเภทอื่นแทน เช่น เปลี่ยนไปขายปลีกทั่วไป เป็นต้น

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ