ยอดขอตั้งโรงงาน ส.ค. 2560 ลดลง 7.71%

กองบรรณาธิการ TCIJ 15 ก.ย. 2560 | อ่านแล้ว 871 ครั้ง

ยอดขอตั้งโรงงาน ส.ค. 2560 ลดลง 7.71%

กรมโรงงานฯ เผยยอดขอตั้งโรงงานเดือน ส.ค. 2560 มีทั้งสิ้น 455 โรงงาน ลดลงร้อยละ 7.71 มูลค่าการลงทุนรวม 27,437 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32.31 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มาภาพประกอบ: psrc.org

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมาว่านายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกล่าวว่าสำหรับการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ร.ง.4 และการขยายกิจการเดือนสิงหาคม 2560 มีจำนวนโรงงานขอใบอนุญาตฯ ทั้งสิ้น 455 โรงงาน ลดลง ร้อยละ 7.71 มูลค่าการลงทุนรวม 27,437 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32.31 แต่จำนวนแรงงานมียอดความต้องการเพิ่มสูงถึง 16,918 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.06 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 แบ่งเป็น กลุ่มจดประกอบกิจการ 382 โรงงาน แรงงาน 8,014 คน มูลค่าการลงทุนรวม 13,104 ล้านบาท และกลุ่มขยายกิจการ 73 โรงงาน แรงงาน 8,904 คน มูลค่าการลงทุน 14,332 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากข้อมูลสถิติคาดว่าไตรมาสสุดท้ายจะมีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการและขยายโรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้นสามารถสะท้อนสภาพเศรษฐกิจขยายตัวได้เป็นอย่างดี โดยปีนี้มีความต้องการแรงงานสูงถึง 139,903 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.39 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานสูงเป็น 3 อันดับแรก คือ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 40,109 คน กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 15,337 คน และกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก 10,884 คน

นายมงคล กล่าวต่อว่า การขอใบอนุญาตประกอบกิจการและขยายกิจการโรงงานเดือนมกราคม – สิงหาคม 2560 มีจำนวน 3,342 โรงงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.06 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่าการลงทุนรวม 288,501 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการและขยายโรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อุตสาหกรรมอาหาร 479 โรงงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.04 มีมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 35,601 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.84 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 315 โรงงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.70 มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 17,555 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30.53 และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ 266 โรงงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.10 มูลค่าการลงทุน 9,944 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34.67

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ