ศาลรธน.อินโดนีเซียชี้เพศสัมพันธ์ 'นอกสมรส-เพศเดียวกัน' ไม่ผิดกฎหมาย

กองบรรณาธิการ TCIJ 15 ธ.ค. 2560 | อ่านแล้ว 2846 ครั้ง

ศาลรธน.อินโดนีเซียชี้เพศสัมพันธ์ 'นอกสมรส-เพศเดียวกัน' ไม่ผิดกฎหมาย

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของอินโดนีเซียมีมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 เสียง ปฏิเสธคำร้องของพันธมิตรรักครอบครัว (Family Love Alliance: AILA) ซึ่งเป็นองค์กรอนุรักษ์นิยมทางศาสนาและยื่นฎีกาเมื่อปีที่แล้ว เรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายระบุให้การมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าระหว่างชายกับหญิงหรือระหว่างเพศเดียวกัน หากเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยทั้งสองฝ่ายไม่ได้สมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ให้ถือเป็น 'อาชญากรรม' และ 'ผู้กระทำผิด' ต้องได้รับการลงโทษ

ด้านนาย Arief Hidayat ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เผยว่ากฎหมายของอินโดนีเซียเกี่ยวกับสัมพันธภาพนอกสมรสเป็นบทบัญญัติที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว คำร้องเรียนของผู้ร้องทุกข์จึงไม่อยู่ในขอบเขตอำนาจการพิจารณาของศาล อย่างไรก็ตามผู้ร้องทุกข์สามารถยื่นคำร้องลักษณะเดียวกันนี้เพื่อขอรับการพิจารณาจากรัฐสภาซึ่งเป็นสถาบันฝ่ายนิติบัญญัติได้ ขณะที่หลายฝ่ายวิเคราะห์ความพยายามของ AILA ในเรื่องนี้ว่าแฝงเจตนาของการผลักดันให้เป็นการกำหนดนนโยบายจำกัดสิทธิและเสรีภาพของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันหรือ LGBT ในอินโดนีเซีย

ในแง่ของกฎหมายฉบับปัจจุบันของอินโดนีเซียระบุว่า 'การมีเพศสัมพันธ์' จะถือเป็นความผิดทางอาญา ในกรณีที่เป็นการมีเพศสัมพันธ์กับผู้เยาว์ แต่ยกเว้นเขตการปกครองอาเจะห์ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองด้วยกฎหมายชารีอะห์ ซึ่งห้ามการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพศเดียวกันอย่างเด็ดขาด มิเช่นนั้นต้องได้รับโทษสถานหนัก ซึ่งปรากฏเป็นข่าวมาแล้วบ่อยครั้ง ว่ามีการลงโทษคู่รักชายด้วยการเฆี่ยนประจานต่อหน้าสาธารณชน

ที่มาข่าวและภาพประกอบ: The Jakarta Post, 14/12/2017

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ