อุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยโอด ได้รับผลกระทบ พ.ร.บ.ฉบับใหม่-ประกาศ คสช.

กองบรรณาธิการ TCIJ 14 ส.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1051 ครั้ง

อุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยโอด ได้รับผลกระทบ พ.ร.บ.ฉบับใหม่-ประกาศ คสช.

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ยื่นร้องเรียน สนช. ได้รับผลกระทบจาก พรบ.ฉบับใหม่-ประกาศ คสช. ชี้ไม่สอดคล้องของกฎหมายไทยกับอาเซียน ทำให้ผู้ประกอบการเครื่องสำอางของไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ ที่มาภาพประกอบ: freestocks.org (CC0)

สำนักข่าวไอเอ็น รายงานเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2560 ที่ผ่านว่าคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการฯ รับหนังสือจาก นางเกศมณี เลิศกิจจา ประธานกิตติมศักดิ์ ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร้องเรียนกรณีธุรกิจเครื่องสำอางได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 77/2558 เนื่องจากความไม่สอดคล้องของกฎหมายไทยกับอาเซียน ทำให้ผู้ประกอบการเครื่องสำอางของไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยไม่เป็นที่ดึงดูดของนักลงทุนต่างประเทศ และการขาดมาตรการสนับสนุนการส่งออก จึงขอให้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริการของภาครัฐในธุรกิจเครื่องสำอาง เพื่อให้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยสามารถรักษาศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลและยังเป็นฐานการผลิตหลักในอาเซียนไว้ได้ รวมถึงเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างรัฐบาลและเอกชน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ