เผย ก.คลัง ยอมผ่อนปรนเงื่อนไขภาษีที่ดินเพื่อขยายฐานภาษี

กองบรรณาธิการ TCIJ 14 ก.ค. 2560 | อ่านแล้ว 758 ครั้ง

เผย ก.คลัง ยอมผ่อนปรนเงื่อนไขภาษีที่ดินเพื่อขยายฐานภาษี

กระทรวงการคลังเร่งกรมธนารักษ์ประเมินที่ดินรายแปลงทั่วประเทศ ปัจจุบันสำรวจแล้ว 18.6 ล้านแปลง คิดเป็น 60% ของที่ดินทั้งหมด 32 ล้านแปลงทั่วประเทศ คาดสิ้นปี 2560 สำรวจเสร็จ ยอมผ่อนปรนเงื่อนไขภาษีที่ดินฯ เพื่อขยายฐานภาษีรับรองการบังคับใช้กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือในชั้นคณะกรรมาธิการฯ สนช. เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยลดอัตราจัดเก็บจริง เช่น เดิมกำหนดร้อยละ 0.5 ลดเหลือร้อยละ 0.25 ที่มาภาพประกอบ: lawtrack.com

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมาว่านายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวระหว่างมอบนโยบายผู้บริหารกรมธนารักษ์ว่าได้กำชับให้กรมธนารักษ์เร่งประเมินที่ดินรายแปลงทั่วประเทศ จากปัจจุบันสำรวจแล้ว 18.6 ล้านแปลง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของที่ดินทั้งหมด 32 ล้านแปลงทั่วประเทศ คาดสิ้นปี 2560 จะสำรวจเสร็จทั้งหมด รับรองการบังคับใช้กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือในชั้นคณะกรรมาธิการฯ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เสียงส่วนใหญ่ยังเห็นด้วยกับการลดอัตราจัดเก็บจริง เช่น เดิมกำหนดร้อยละ 0.5 ลดเหลือร้อยละ 0.25
จากนั้นออกพระราชกฤษฎีกาจัดเก็บจริงในช่วงแคบลงเพื่อขยายฐานภาษีให้กว้างขึ้นและปรับลดการยกเว้น จากบ้านต่ำกว่าราคา 50 ล้านบาทได้รับยกเว้นภาษี คาดว่าสรุปหลักเกณฑ์ร่วมกันภายใน 45 วัน ขณะที่เพดานจัดเก็บภาษียังเหมือนเดิม ขณะนี้กรมธนารักษ์จะทยอยลงพื้นที่รับฟังความเห็นจากประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เพื่อร่วมกันจัดเตรียมระบบจัดเก็บภาษี คาดว่าร่าง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะผ่าน สนช.ภายในสิ้นปี 2560

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: