เปิดร่าง พ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญา ก่อน สนช.พิจารณาวาระ 2-3 วันที่ 16 มี.ค. นี้

กองบรรณาธิการ TCIJ 14 มี.ค. 2560 | อ่านแล้ว 2918 ครั้ง

เปิดร่าง พ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญา ก่อน สนช.พิจารณาวาระ 2-3  วันที่ 16 มี.ค. นี้

ชวนอ่านร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่จะเข้าสู่การพิจารณาวาระที่ 2 และ 3 ในวันที่ 16 มี.ค. 2560 นี้ โดยร่าง พ.ร.บ.นี้มี 46 มาตรา มีการแก้ไข 28 มาตรา-ไม่มีผู้สงวนความเห็นหรือสงวนคำแปรญัตติ ที่มาภาพประกอบ: farmnxt

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2560 พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) แถลงว่า ขณะนี้กมธ.ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเสร็จแล้ว และคาดว่าจะนำเข้าสู่การประชุมสนช.เพื่อพิจารณาวาระที่ 2 และ 3 ในวันที่ 16 มี.ค.นี้ โดยร่าง พ.ร.บ.นี้มี 46 มาตรา มีการแก้ไข 28 มาตรา โดยไม่มีผู้สงวนความเห็นหรือสงวนคำแปรญัตติ โดยหากร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านความเห็นชอบเกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรจะได้รับประโยชน์จากระบบเกษตรพันธสัญญาที่ปัจจุบันนำมาใช้ในกระบวนการผลิต ผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย ซึ่งหากมีการส่งเสริมและพัฒนาระบบให้มีความเป็นธรรมตามหลักสากลจะช่วยสร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพในผลิต ผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรอย่างยั่งยืน ส่งผลให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านรายได้

พล.อ.สิงห์ศึก กล่าวว่าทั้งนี้เกษตรกรจะได้รับทราบรายละเอียดของสัญญาในเบื้องต้นจากเอกสารสำหรับการชี้ชวนการทำสัญญา เพื่อได้รับทราบข้อมูลมีการเตรียมความพร้อมความเข้าใจก่อนทำสัญญา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ได้รับทราบรายละเอียดสัญญาของคู่สัญญาเพื่อความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย หากมีข้อขัดแย้งตามร่างกฎหมายจะมีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยทั้งระดับอำเภอและจังหวัดเข้ามาไกล่เกลี่ยหากไม่ได้ข้อยุติจึงจะไปสู่การพิจารณาของศาล ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความเข้มแข็งทางธุรกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าเสรีได้

คลิ๊ก อ่านร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ... ได้ที่นี่

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ