'บุรีรัมย์' รอลุ้นมติ ครม. โครงการยกระดับสนามบินศุลกากร

กองบรรณาธิการ TCIJ 14 ม.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1735 ครั้ง

'บุรีรัมย์' รอลุ้นมติ ครม. โครงการยกระดับสนามบินศุลกากร

รองนายกรัฐมนตรี ดูความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย์เพื่อยกระดับให้เป็นสนามบินศุลกากร ขยายลานจอดเครื่องบิน ก่อสร้างทางขับเพิ่ม และขยายต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสาร รองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ส่วนผลจะเป็นอย่างไรต้องรอ มติ ครม. ที่มาภาพประกอบ: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ รายงานเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2560 ที่ผ่านมาว่าพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เดินทางไปรับฟังบรรยายสรุป เหตุผลและความจำเป็น พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ที่จังหวัดบุรีรัมย์เสนอขอโครงการ โครงการส่งเสริมการเป็นจุดศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศพัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ขยายลานจอดเครื่องบิน ก่อสร้างทางขับเพิ่ม และขยายต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมยกระดับเป็นสนามบินศุลกากรรองรับการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และการท่องเที่ยวกีฬามาตรฐานโลก ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้เสนอขอรับงบประมาณตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ผ่านรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ และนำส่วนราชการที่เกี่ยวบรรยายสรุป และตอบข้อซักถาม

นายสมหมาย ไชยนิจ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานบุรีรัมย์ บรรยายสรุปว่า เนื่องจากปัจจุบันลานจอดอากาศยานและอาคารที่พักผู้โดยสารคับแคบไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณอากาศยาน และผู้โดยสารที่มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีลานจอดอากาศยานกว้าง 80 เมตร ยาว 120 เมตร สามารถรองรับอากาศยานแบบ boeing 737 - 400 ขนาด 180 ที่นั่งได้ 2 ลำ ในเวลาเดียวกัน และมีทางขับกว้าง 23 เมตรยาว 240 เมตร 1 เส้น มีอาคารที่พักผู้โดยสารที่มีขนาดใช้สอย 3,700 ตารางเมตร ปัจจุบันมีสายการบินจำนวน 2 สายการบิน บริการเส้นทางบินดอนเมืองบุรีรัมย์ไปกลับทุกวันวันละ 6 เที่ยว ซึ่งแนวโน้มของผู้โดยสารในปี 2560 มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องจากปี 2559 ที่มีจำนวนผู้โดยสารกว่า 2 แสนคน อีกทั้งท่าอากาศยานบุรีรัมย์ยังให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำ เที่ยวบินส่วนบุคคล เที่ยวบินฝึกบิน เที่ยวบินราชการทหาร ตำรวจ เที่ยวบินเกษตรฝนหลวง ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่ขอใช้พื้นที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์เป็นศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษในเขตอีสานตอนล่าง และเที่ยวบินพิเศษ จึงทำให้มีพื้นที่ลานจอดอากาศยาน จำนวนทางขับ และพื้นที่ใช้สอยของอาคารที่พักผู้โดยสารมีไม่เพียงพอต่อปริมาณการจราจรของอากาศยาน และปริมาณของผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานที่เพิ่มขึ้น

จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้เสนอขอรับงบประมาณเพื่อพัฒนาปรับปรุงท่าอากาศยานบุรีรัมย์ให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางอากาศของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ การขยายลานจอดอากาศยานจากเดิมให้สามารถรองรับการจอดอากาศยานแบบ boeing 737- 400 ขนาด 180 ที่นั่งให้เพิ่มมากขึ้นจาก 2 ลำเป็น 6 ลำ และมีการก่อสร้างทางขับเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 เส้น เพื่อให้อากาศยานขับเคลื่อนเข้าออกระหว่างทางวิ่งและลานจอดได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น มีการพัฒนาอาคารที่พักผู้โดยสารให้มีขนาดกว้างขวางรองรับประชาชน นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ส่วนโครงการจะได้รับการสนับสนุนหรือไม่ ต้องผลจากการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งหน้า

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ