World Bank คาดเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ขยายตัวถึง 6.9%

กองบรรณาธิการ TCIJ 14 เม.ย. 2560 | อ่านแล้ว 914 ครั้ง

World Bank คาดเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ขยายตัวถึง 6.9%

ธนาคารโลก (World Bank) ออกรายงานคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์จะขยายตัวมากที่สุดในบรรดาประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออก โดยคาดว่าเศรษฐกิจฟิลิปปินส์จะขยายตัวที่ระดับ 6.9% ทั้งในปีนี้และขยายต่อเนื่องในปีหน้า

ส่วนในปี 2562 คาดว่าจะเศรษฐกิจจะขยายตัวที่ระดับ 6.8% อันเนื่องมาจากโครงการสาธารณูปโภคซึ่งจะช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางธุรกิจ เพิ่มการจ้างงาน กระตุ้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือน และลดความยากจน รายงานของธนาคารโลกระบุด้วยว่า อัตราความยากจนของฟิลิปปินส์ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 21.6% ในปี 2558 จากระดับ 25.2% ในปี 2555 โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการเพิ่มขึ้นของการจ้างงาน ตัวเลขเงินเฟ้อในระดับต่ำ และรายได้เฉลี่ยฟื้นตัวขึ้น

ที่มาข่าวและภาพประกอบ: The Philstar, 12/4/2017

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ