อุตสาหกรรมสิ่งทอพม่าเติบโตต่อเนื่องสวนทางคุณภาพชีวิตแรงงาน

กองบรรณาธิการ TCIJ 14 มี.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1241 ครั้ง

อุตสาหกรรมสิ่งทอพม่าเติบโตต่อเนื่องสวนทางคุณภาพชีวิตแรงงาน

ประเทศพม่าอยู่ภายใต้การปกครองโดยรัฐบาลทหารมานานกว่า 50 ปี โดยที่เศรษฐกิจถูกคว่ำบาตรจากนานประเทศ แต่ปัจจุบันพม่ากลายเป็นที่สนใจลงทุนจากนานาชาติ เพราะเป็นช่วงพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย อุตสาหกรรมสิ่งทอได้รับประโยชน์จากโอกาสนี้เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะค่าแรงขั้นต่ำในพม่าไม่สูงมาก บวกกับเงื่อนไขทางการค้าที่เอื้อประโยชน์กับนักลงทุน ทำให้แบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่าง H&M และ Primark ตั้งฐานการผลิตที่พม่าเป็นจำนวนมาก รวมถึงแบรนด์เอเชียอีกหลายแบรนด์ที่กำลังจะเปิดสาขาในพม่าเร็วๆ นี้

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จำนวนของโรงงานสิ่งทอมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นถึงสามเท่า โดยสมาคมแรงงานสิ่งทอมีจำนวนสมาชิกในปัจจุบันถึง 350,000 คน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 ล้านคนในปี 2024 อย่างไรก็ตามแรงงานเหล่านี้แม้จะมีจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสิทธิแรงงานที่ตนเองพึงได้รับ เพราะมีเพียงไม่กี่โรงงานที่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน

ขณะที่แรงงานส่วนใหญ่ทำงานประมาณ 11 ชั่วโมงต่อวัน และในช่วงที่ต้องการผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก แรงงานเหล่านี้ถูบังคับให้ทำงานล่วงเวลาโดยไม่จ่ายค่าแรงเพิ่ม และไม่มีการคุ้มครองรายได้เมื่อเจ็บป่วย รวมถึงมีการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ขณะที่หลายฝ่ายเห็นว่าแม้อุตสาหกรรมสิ่งทอในพม่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่หากไม่มีการปฏิรูปแรงงาน แรงงานเหล่านี้ก็จะถูกเอาเปรียบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ที่มาข่าวและภาพประกอบ: Eastasiaforum, 11/3/2017

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ