จับตา: TOP 4 กลุ่มธุรกิจที่ใช้เม็ดเงินบนสื่อดิจิทัลสูงสุดปี 2560

ทีมข่าว TCIJ : 13 ส.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1542 ครั้ง


ประมาณการมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลของปี 2560 ใน 4 ธุรกิจ พบ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจะใช้งบโฆษณาดิจิทัลเป็นอันดับ 1 ตามมาด้วยกลุ่มสื่อสาร, กลุ่มเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ และกลุ่มธุรกิจยานยนต์ ที่มาภาพประกอบ: Tumisu (CC0)

ข้อมูล จากสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ร่วมกับ กันตาร์ ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์) บริษัทวิจัยชั้นนำเผยผลสำรวจมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลของปี 2559-2560 จาก 25 ดิจิทัลเอเจนซี่ชั้นนำ โดยผลการสำรวจในเดือนมกราคมที่ผ่านมา พบว่างบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในปี 2559 มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยมูลค่ารวมกว่า 9,477 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อน 17% และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 24% ในปี 2560

ผลสำรวจพบว่า ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้งบโฆษณากับสื่อดิจิทัลมากที่สุดในปี2559 อันดับหนึ่งยังคงเป็นกลุ่มสื่อสารที่ใช้งบกว่า 1,011 ล้านบาท ตามด้วยกลุ่มเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ 833ล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 798 ล้านบาท กลุ่มยานยนต์ 733 ล้านบาท และอันดับห้าคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์แดรี่โปรดักส์ (ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนม) 488 ล้านบาท ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลเพิ่มในมูลค่าสูงที่สุดเทียบจากปี 2558 คือ กลุ่มเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ ซึ่งใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 482 ล้านบาท ตามด้วยกลุ่มเครื่องสำอาง และกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ที่ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 245 ล้านบาท และ 203 ล้านบาทตามลำดับ

สำหรับปี 2560 คาดการณ์ว่าแนวโน้มที่เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลจะปรับตัวสูงขึ้นอีก 24% ซึ่งจะทำให้มูลค่าตลาดสื่อโฆษณาดิจิทัล แตะหนึ่งหมื่นล้านบาท (ราว 11,774 ล้านบาท) ภายในเวลาเพียง 6 ปีที่เริ่มทำการสำรวจ โดยมีการคาดการณ์ว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอาจมีการใช้งบโฆษณาดิจิทัลเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะมีการใช้จ่ายสูงถึง 1,089 ล้านบาท แซงหน้ากลุ่มสื่อสารที่ครองแชมป์อันดับหนึ่งมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว มีการแข่งขันกันอย่างสูง และช่องทางโฆษณาดิจิทัลเป็นช่องทางที่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีการจัดสรรงบประมาณโฆษณามาใช้ในช่องทางนี้เพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2559 และจะยังคงต่อเนื่องไปในปี 2560

นอกจากนี้กลุ่มเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ เป็นอีกกลุ่มที่น่าจับตามองในปี 2560 เนื่องจากได้มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลในปี 2559 สูงถึง 833 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าในปี 2558 ที่ 351 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 137% และคาดการณ์ว่าจะยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องในปี 2560 นี้

ในส่วนของการสำรวจประเภทสื่อดิจิทัลในปี 2559 ที่ผ่านมาพบว่า Facebook ยังคงครองความเป็นแชมป์ โดยครอบครองส่วนแบ่งงบโฆษณาดิจิทัลสูงที่สุด ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่สองโดยครอบครองส่วนแบ่งสูงถึง 29% คิดเป็นงบโฆษณาดิจิทัล 2,711 ล้านบาท อันดับสองคือ YouTube ที่ครองส่วนแบ่ง 16% คิดเป็นเม็ดเงิน 1,526 ล้านบาท ซึ่งผลการสำรวจในครั้งนี้ ยังคงเห็นแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องของทั้ง Facebook และ YouTube อันดับสามคือ Display ที่ครองส่วนแบ่ง 15% คิดเป็นเม็ดเงิน 1,461 ล้านบาท แม้ว่า Display จะครอบครองส่วนแบ่งงบโฆษณาดิจิทัลเป็นอันดับที่สามในปี 2559 แต่แนวโน้มของการใช้สื่อประเภทนี้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลง ซึ่งจะต้องรอดูว่าในปี 2560 นี้สื่อ Display จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด

ที่มา: สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ